--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

İÇKİ YASAĞINA VAİZ YILMAZ'DAN DESTEK

İlçe Vaizimiz Osman Yılmaz'ın yazılarını her hafta düzenli olarak sitemizde bulabilirsiniz...

İÇKİ YASAĞINA VAİZ YILMAZ'DAN DESTEK
İÇKİ ŞEYTAN İŞİ, İÇKİ PİSLİKTİR!

Sevgili kirkagac.net okuyucuları! Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar efendim.   Yüce Allah’tan size ve sevdiklerinize dünya ve ahiret saadeti vermesini temenni ederim.
Sevgili dostlar! Bu haftaki Cuma sohbetimiz; ‘’ İçki’nin haram kılınışı ‘’ hakkında olacaktır.
İçki içmenin dini hükmü: Yüce Allah, alkol vb. sarhoşluk veren içecekleri biz inananlara    ‘’ Haram’’ kılmıştır. Bu, Allah’ın değişmez ve esnetilemez kesin bir hükmüdür.
İlgili ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmaktadır:
--‘’Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları, şeytan işi pisliktirler; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’’ (Maide süresi,90.ayet)
Önce iman…
İçki, Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretinin 4. senesinde kesin olarak haram kılınmıştır. Yüce dinimizin ilk hedefi, putperestliği kaldırıp tevhid inancı dediğimiz tek Allah inancını yeryüzünde egemen kılmak olmuştur. Çünkü iman olmadan amel olmaz. Önce iman olması lazımdır. İnsanlar, kendi elleriyle taştan - tahtadan yaptıkları sahte ilahları bir kenara bırakıp Yüce yaratıcıyı bulunca, artık sıra helallerin ve haramların belirlenmesine gelmiştir.
 
İÇKİNİN HARAM KILINIŞI: İçki, 3 aşamada haram kılınmıştır…
Kur’an-ı kerimdeki içki ile ilgili ayet-i kerimeleri tahlil ettiğimizde, İçkinin 3 aşamada haram kılındığını görüyoruz. Bunun da pek çok sebebi vardır.
İÇKİ NEDEN ÜÇ AŞAMADA HARAM KILINDI?
Bunun en önemli sebebi: Allah’ın, kullarına zorluk çıkarmak istememesidir. İçki haram kılınmadan önce insanlar su gibi içki tüketiyorlardı. Fıçılar, kırbalar, testiler hep şarap doluydu.
Düşünün, Allah, içkiyi bir anda haram kılıverseydi, Müslümanlar bu hükmü uygulamakta hayli zorlanacaklardı. Oysa Allah, hiçbir kuluna zorluk çıkarmak istemez. Hiçbir kuluna zulmetmez. Şimdi aşama aşama içkinin haram kılınışına bakalım:
1. aşama: ( Günahları daha büyüktür…)
İçki ile ilgili nazil olan ilk ayet-i kerimede yüce Allah:
( Ya Muhammed) --"Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar: De ki; ' Her ikisinde de hem büyük günah, hem insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları, faydalarından daha büyüktür..." buyurmaktadır. ( Bakara, 219)
 Bu ayetle, içkiye ilk darbe vurulmuş oldu. Ayette, içkinin hem çok büyük günah olduğu, hem de çok zararlı olduğu anlatılmaktaydı. Bu ayet nazil olunca bazı Müslümanlar içkiyi bıraktı, bazı Müslümanlarsa içmeye devam etti. Bu, içkinin haram kılınışının ilk aşamasıdır.
 
2. aşama: (Sarhoş olarak namaza yaklaşmayın!)
Zamanla, İçkinin verdiği sarhoşlukla Müslümanların arasında hoş olmayan durumlar zuhur etmeye başladı. Bir gün, peygamber efendimizin sahabelerinden birisi akşam namazını kıldırmak için sarhoş olarak imamlığa geçti ve kıraati yanlış okudu, dolayısıyla namaz bozuldu.
Bunun üzerine çok geçmeden şu ayet-i kerime nazil oldu:
‘Ey iman edenler! Sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.’’ (Nisa,43)  Böylece içkiye 2. darbe vurulmuş oldu. Sarhoş halde namaz kılmak yasaklandı. Müslümanlar artık sarhoş olarak namaz kılamayacaklardı. Bu ayet nazil olunca Müslümanların büyük çoğunluğu içkiyi terk ettiler.
 
3. aşama: (İçkiden uzak durun…)
Bu son aşama, içkinin İslam dininde kesin olarak haram kılınma aşamasıdır. İlgili ayetlerde:
’Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları şeytan işi pisliktirler; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’’  (Maide süresi, 90)
‘’Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?’’ (Maide,91)
Bu ayetler nazil olunca Müslümanlar hep bir ağızdan: ‘’Evet Allah’ım! Artık içkiden vazgeçtik.’’ dediler. Bu emri işiten bütün müslümanlar derhal evlerindeki şarapları cadde ve sokaklara döktüler. Dökülen içkiler, günlerce Medine sokaklarında sel gibi aktı. Böylece, İslam dininde içki, kesin olarak haram kılınmış oldu. Artık hiçbir Müslüman ağzına içki sokmadı.
 
HADİS-İ ŞERİFLERDE İÇKİNİN HARAM OLUŞU…
Peygamber efendimizin içkinin haram oluşu ile ilgili birkaç hadis-i şerifini zikretmek istiyorum:
"Muhakkak ki Allah, içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu içene, içirene, taşıyana, taşıtana,
satana, satın alana, onun bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir’’(Ebu Davud, sünen,292)
‘’Her kim dünyada devamlı içki içer,tövbe etmeden ölürse, ahiret şerbeti içemez.(Müslim,100)
‘’Allaha ve ahiret gününe iman eden içki içmesin, İçki içilen sofraya da oturmasın.’’(Tebarani) ‘’İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.’’ ( Nesai, sünen;8)
Bira içmek…
Eğer bir içecek çok tüketildiğinde sarhoş ediyorsa, o içkinin azı da haramdır. Diyelim, 10 tane bira içildiğinde sarhoş olunuyorsa, bir bira içmek de haramdır. Peygamberimiz:
‘’ Çoğu sarhoşluk verenin azı da haram’dır.’’ (Ebu Davud, sünen,2,294)
‘’Sarhoşluk veren her içecek şarap’tır. Ve her şarap da haram’dır.’’ (Tergip ve’t Terhip)
İÇKİNİN ZARARLARI
Allah, sebepsiz ve hikmetsiz yere hiçbir şeyi biz kullarına haram kılmaz. Haram kılınan yiyecek ve içeceklere baktığımızda hepsinin biz insanlar açısından sayılamayacak kadar çok zararları olduğunu görürüz.
İslam’ın 5 hedefi… Yüce dinimiz İslam;
1) Dini korumayı,
2) Nesli korumayı,
3) Nefsi ( Canı) Korumayı,
4) Malı korumayı,
5) Aklı korumayı hedef almıştır. Ve bu 5 değeri dokunulmaz kabul etmiştir. Bir Müslüman bu 5 değeri uğruna öldürülürse İslam o’na şehadet mertebesi vermiştir.
Ancak, gelin görün ki, içkinin bu saydığımız 5 mukaddes değere de zararı vardır.
Şimdi kısaca maddeler halinde içkinin zararlarından bahsedelim:
a) İçkinin dini Zararları: İçkinin dini zararlarını yukarıda açıkladık. Kısaca içki, Allah’ımızın ve peygamberimizin hoşnutsuzluğuna sebep olur.  Kişi, Allahın haramını çiğnemekle Allaha isyan etmiş olur. Allaha isyan ise en büyük günahlardandır.
b) İçkinin toplumsal zararları: İçkinin topluma verdiği zararları anlatmak için bir kaç istatistiksel bilgi vereceğim: Ülkemizdeki Cinayetlerin: % 85 ‘i, Trafik kazalarının % 65’i, Tecavüz olaylarının % 50 si, Şiddet olaylarının % 50 si, Akıl hastalıklarının % 60 ‘ı alkol sebebiyledir. Boşanma ve intihar olaylarının büyük bir kısmının sebebi de maalesef içkidir.
c) İçkinin sağlığa zararları: Doktorlarımız, alkollü içeceklerin beyin ve sinir hücrelerinin zedelenmesine, hafıza kaybına, görme sinirlerinin bozulmasına, felç ve tansiyon hastalığına, kalp ve damar rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığa sebep olduğunu söylemektedirler.
 
TÖVBE EDELİM: Kişinin, içmek için mazereti ne olursa olsun, hiçbir sebep Allah’ın haram kıldığı alkolü mübah kılmaz. Benim derdim var, stresim var, kafam bozuk vs… mazeret değil.
İçki içen kardeşlerime tövbe edip içkiyi bırakmalarını öneriyorum. Bunu söylemek, ilçe vaizi olarak benim görevimdir. Hiçbir kardeşimizin hesap gününde zorlanmasını istemeyiz.
Samimi olarak tövbe edildikten sonra Allah’ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur.
Gelin, Rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesmeyelim ve teselliyi içki kadehlerinde aramayalım. Rabbimizin kudret ve azameti, bizim dertlerimizden daha büyüktür.
Sıkıntılarımızı ve dertlerimizi Yüce Allah’a arz edelim. Şeytan işi pisliklerden uzak duralım. Allah’ın rızasına ancak o’nun yasaklarından kaçınarak ulaşabiliriz. Sakın düşmanımız olan şeytan, böyle pisliklerle bizi Allah’ın yolundan alıkoymasın! Ne dersiniz! Artık içkiden vazgeçtik değil mi?

Hoşçakalın efendim…
Sevgi ve saygılarımla. 

Osman YILMAZ
İLÇE VAİZİ
Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2011, 20:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

(İNSANLARI)'' ALLAHA DAVET EDEN, SALİH AMEL İŞLEYEN VE ' BEN MÜSLÜMANIM ' DİYENDEN DAHA DOĞRU SÖZLÜ KİM OLABİLİR?''
(FUSSİLET SÜRESİ, 33. AYET)

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Yazılarımızda ve yorumlarımızda ağırbaşlılığımızı ve vakarımızı hep muhafaza ettik. Yorum yazmak demek, karşı tarafa saldırmak, hakaret etmek demek değildir.
Zaten yazdıklarının hakikatle de hiç bir ilgisi de yoktur. Bunu sen de biliyorsun. İsim ve rumuzları değiştirip değiştirip yorum yazdığını da herkes öğrendi.
Bundan sonra senden gelen yorumları dikkate almayacağım. İnsanımız, kimin içi dolu, kimin boş yazdığını öğrendi.

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Yazdıklarımız hoşuna gitmese de rehberimiz kurandır ve öyle olmaya devam edecektir.

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Allahın ayetlerini de içi boş diyebildin ya, seni Allaha havale ediyorum. Rabbim senin hakkında en güzel hükmü verecektir. Yalnız şunu unutma, insanları zehirlemen,Allah katında karşılıksız kalmayacaktır. O edepten yoksun yorumları bir faha benim yazımın altına yazma. Yazılarımı kirletme.
Site sahibi, lütfen bu ağır hakaretleri durdur.Kötü söz sahibine aittir. misliyle sana iade ediyorum.

Ziya Paşa
Ziya Paşa - 9 yıl Önce

Ol mey ki olur saykal-i dil ehl-i kemale
Na-puhtelerin aklına badi-i ziyandır
Açıklaması ;
(Olgun kişilerin gönlünü cilalayan o içki
Cahil insanların aklına zarar verir)

Saki, içelim rağmına sofi-i harisin
Kim maksadı Kevser, emeli Hur-i cihandır
Açıklaması ;
(Saki, biz o kart yobazın inadına içelim
Zaten onun amacı Kevser ve güzel kadındır)

Pir-i meye sor meselede var ise şüphen
Vaizlerin efsaneleri hep hezeyandır
Açıklaması;
(Bu konuda bir şüphen var ise git içkinin ustasına sor
Göreceksin ki vaizlerin bu konuda anlattığı masalların içi boştur)

aSa
aSa - 9 yıl Önce

Harun bey ne güzel indekslemişsin rakamları.
Allah seni dahada aydınlatsın.
Sana br tek rakam vereceğim.
Dünya da tüm müslüman ülkelerin üretim kapasitesinin bedeli bir Almayna kadar bilgin varmı?
Sallama bilgilerle zehirleniyorsun bir bardak şarap, yada viski içsen zihnin açılacak ( dene bir kere göreceksin- belkide denemiş ama içindeki KONTROL EDEMEDİĞİN KİMLİĞİDEN dolayı başarılı olmamışsın- yaşam dediğin gibi değil.)
O saydığın gıdaları üretenlere git sor seni daha farklı aydınlatabilirler.
Mars ta yaşamıyorsun..
Ama hünerlisiniz Dünya'yı maşallah Mars etmişsiniz kendinize.
Altınızdan kayanlara bakın lütfen.
Alkolü kimse engelleyemedi.
Bunun altında yatana bak sen.
Afyoncu ve esrarcıların önünde secde edenlere bak.
Dileklerini olacaklara yönlendir.
Sen içme ve içmelere fırsat verme.
Ama benzinin litresinide unutma bir az kafa yor.
Neden bu kadar yükseliyor.
Giden para nereye gidiyor.
Bu konuda samimiysen bu öneriyi dikkate alırsın.
Yoksa senin damarların alkolle dolsa bile cennete gidersin bu kafa ile...
Allah iyiliğini versin.
Alkolle tanışırsın umarım.
Allahtan dilerim " Rabbim bu tür insanlara alkol içmeyi nasip eyle, günahlarınıda, sevaplarınıda kendilerine yükle ki eğriyi doğruyu anlasınlar."
Ama serserilikleri ile değil bilgelikleri ile nasip eyle...
Amin.

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Yaklaşık 10 aydan beri, her hafta hiç aksatmadan, cuma sohbetleri yazıları yazdık. yazılarımızda hiç siyaset yapmadık, kimseyi hedef almadık, birlik ve beraberliğimize muğayir laflar etmedik.
Bu hususları cami vaazlarımızda da anlatıyoruz,dinleyenlerimiz elbette vardır. Ancak, camiye gelmeyen veya gelemeyen kardeşlerimiz de var...Onlar bu bilgilerden mahrum kalmasınlar istiyoruz.
Yarın,hiç bir kardeşimizin mahkeme-i kübra'da benim yakama yapışıp; vaiz hocam, bize niye bunları anlatmadın?, bizi niye uyarmadın? demelerini istemem.
Hiç bir kardeşimin de hesap gününde zor durumda kalmasını istemem. Elbette akıl doğruyu bulmada en önemli rehberlerden birisidir. Ama uyarmak, rehberlik etmek, anlatmak, telkin etmek de biz din adamlarının görevidir.
yazılarımızdan sadece 1 kardeşimiz bile istifade etse kendimi bahtiyar hissedeceğim. Tekrar teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım efendim. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun...

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Öncelikle okurlarıma ve yorumcularıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her hafta hiç bıkmadan-usanmadan yorum yazan arkadaşlarım var,olumlu ya da olumsu hiç önemli değil...
Mevlana hazretlerinin; BAŞKALARININ KUSURLARINI GÖRMEDE GECE GİBİ OL...sözünü rehber edindik.
Bizim için; siyaset yapma, haddini bil, oturduğun yerden insanlara ahkam kesme, yandaş vs. vs. gerçeği yansıtmayan pek çok yakıştırmalar yapıldı.
Evet, su-i zanda bulunmak, çamur atmak çok kolaydır. o kardeşlerime kırgın da değilim,yanlış anlaşılmasın. elhamdülillah, eleştirileri kaldırabilecek olgunlıkta bir insan olduğumu düşünüyorum. Yeterki Allah'ın ayetlerine saldırılmasın, yeterki dine ve mukaddes değerlerimize hakaret edilmesin.
Siyasete ve siyasilere olan kızgınlıkların, din adamlarından ve kutsal metinlerden çıkarılması doğru değildir.         Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net<