Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net
Kirkagac.Net


---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
banner36

Müslüman Noel Kutlamaz

30 Aralık 2010 Perşembe 21:39
Bu haber 2689 kez okundu

İlçe Vaizimiz Osman Yılmaz'ın yazılarını her hafta düzenli olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Müslüman Noel Kutlamaz
YILBAŞI KUTLAMASI
 
Çok değerli kirkagac.net okuyucuları! Sizleri, selamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın rahmeti - bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun efendim. Yüce Rabbimden size ve sevdiklerinize iki cihan saadeti temenni ediyorum.
Efendim! Malum olduğu üzere bu gece yeni bir yıla gireceğiz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Rabbim yeni yılımızı kendimiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlı ve mübarek kılsın. Bu haftaki Cuma sohbetimiz: ‘’ Yılbaşı kutlaması’’ hakkında olacaktır.
 
Her gelecek yakındır…
Bir Arap atasözünde: ‘’ Küllü atin karib’’ (Her gelecek yakındır.) der. Gerçekten de öyledir. Gelecek gelmeye, ömür bitmeye, her yeni eskimeye mahkûmdur.
Sevgili dostlar! Önceki ümmetlerde 1000 yıl yaşayan kimseler varmış. Onlarca asır yaşamışlar ama onlar da dünya’ya doyamadan göçüp gitmişler.
 
Hz. Nuh (a.s)…
Kur’an-ı kerimde Hz. Nuh’un 950 yıl bizzat kavminin arasında yaşadığından bahsedilir. Daha kavmi helak edildikten sonra da yaşadığı göz önüne alınırsa, Hz. Nuh’un 1000 yıldan fazla hayat sürdüğünü söyleyebiliriz.
 
İlgili ayet-i kerimede:
"And olsun ki biz, Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, O, dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümleri­ni sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz, O'nu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık" buyrulmaktadır. (Ankebut süresi,14 -15)
 
Demek ki Ömür çok kısaymış…
Bu ayetten şu sonuç çıkıyor: Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, velev ki Hz. Nuh (a.s) gibi 1000 yıl yaşasan da ölmeye mahkûmsun. Dünya’ ya doyamazsın, dünya sana kalmaz. Burası kalıcı ikamet yeri değil; bir misafirhanedir…
 
Yunus Emre’miz Ne Güzel söylemiş…
‘’Geldi geçti ömrüm benim,
Şol yel esip geçmiş gibi,
Hele bana şöyle geldi,
Bir göz açıp yummuş gibi…’’ ( Yunus Emre)
 
Düşün ey insan!
Hem ölümden korkuyorum diyorsun, hem de ömür sermayen tükeniyor diye sevinip eğleniyorsun. Ne kadar da çelişkiler içerisindesin. Dökülen her takvim yaprağıyla kabre bir adım daha yaklaşıyorsun. Korkup kaçmakla ecelini geciktiremezsin. Çünkü ecel gecikmez. Ölümden kaçmakla sadece kendini kandırırsın. En iyisi gel korkularınla yüzleş ve hayatının muhasebesini yap! Rabbinin razı olacağı şekilde yaşa…
 
 Kur’an-ı kerimde:
-De ki: ‘’ Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm var ya, mutlaka karşınıza çıkacaktır; sonra, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.’’ buyrulmaktadır. (Cuma süresi,8.ayet)
 
Geçmişin muhasebesini yapalım…
-Ömrümün bu zamana kadar olan kısmını nasıl geçirdim?
-Ölüme ne kadar hazırlıklıyım?
-Malımı nerelerden kazanıp nerelere harcadım?
-Ebedi hayatta beni kurtaracak hangi amelleri işledim?
-Toplumla ne kadar barışığım?
-Yaratanımı ne kadar memnun edebildim?
-Arkamdan mahlûkata faydalı ne eser bırakabildim?
-Devletim ve milletim yararına ne yaptım?
-Evlatlarıma ne kadar İslami terbiye verebildim? Vs… bütün bunların muhasebesini yapalım.
 
NOEL KUTLAMASI CAİZ MİDİR?
 
Müslüman Noel Kutlamaz, Çam Süslemez… Hıristiyanlara benzemez…
Bizler Müslümanlar olarak elbette kendi peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘e iman ettiğimiz gibi, Yahudilerin peygamberi Hz. Musa’ya ve Hıristiyanların peygamberi Hz. İsa’ya da iman ederiz. Hepsi de Allah katından gönderilmiş hak peygamberlerdir. Peygamberlere iman, imanın 6 esasından birisidir.
Yüce dinimiz, ilim - fen ve teknolojide yabancı din ve kültürlerden etkilenmeyi ve bu alanlarda onlardan istifade etmeyi serbest kılmasına rağmen, din ve inanç noktasında gayr-i Müslimlerin taklit edilmesini yasaklamıştır.
Çünkü İslamiyet’in gelmesiyle birlikte diğer din ve inançların Allah katındaki hükmü sona ermiştir.
Peygamber efendimiz: ‘’ Kim bir kavme benzemek isterse o da onlardandır.’’ buyurmuşlardır. (A.bin Hanbel müsned; 2-50)
Dolayısıyla bir Müslüman’ın Hıristiyanlık inancının ve kültürünün bir parçası olan Noel bayramını kutlaması, Noel çamı süslemesi, Noel baba gibi batıl inançlarla gayr-i müslimleri taklit etmesi doğru değildir.
 
YILBAŞI KUTLAMASI CAİZ MİDİR?
Sürü psikolojisinin ve körü körüne taklitçiliğin bir örneğidir yılbaşı kutlamaları... İnsanlar, Yılbaşında sebepsiz yere çılgınca eğlence partileri düzenlerler. Aslında ortada kutlamayı gerektirecek bir durum da söz konusu değildir. İnsanoğlu böyle yapacağına, ellerini semaya kaldırıp yaratanından yeni yılda kendisi ve sevdikleri için dua ve münacatta bulunsa daha anlamlı olmaz mı?
 
Müslüman’ın Eğlence ve kutlamaları;
1)Müslüman, İmanla bu dünyadan göçünce,
2)Sırat köprüsünden selametle geçince,
3)Amel defterini sağ eline alınca,
4)Allah’ın kendisine vaat ettiği cennete girince,
5)Cennette Allah’ın güzel cemalini seyrettiğinde gerçek bayramlarını ve kutlamalarını yaşayacaktır.
Neyi Kutluyoruz?
Ülkemizde uyuşturucunun yaşı 13 ‘e indi. Kan davaları, cinayetler, husumetler arttı. Boşanmaların sayısı evlenmelerin sayısını geçti. Zina, fuhuş, taciz gibi olayların oranında da ciddi oranda artış söz konusu… Hal böyleyken kutlama yapmak bana çok yersiz geliyor.
 
Helal dairesi keyfe kâfidir; Harama düşmeye gerek yok…
‘’ Eşyada asıl olan ibahattir.( helal oluşudur.)’’ der mecelle hukukunda... Yani kur’an’ da ve sünnette açıkça haram olduğuna hükmedilenlerin dışındakiler helaldir. Ve bu helal dairesi biz insanların keyfine kâfi gelecek kadar geniştir.
İslam’ın hükümlerine baktığımızda haramların sayısının helallere nispetle çok az olduğunu görmekteyiz. ( şirk, içki, kumar, zina, faiz, domuz eti, kul hakkı, yetim malı, sihir, büyü, fal vs.)
Haram kılınan şeylere baktığımızda, bütün bunların bizim maslahatımıza binaen haram kılındığını görmekteyiz. Allah, hiçbir şeyi hikmetsiz ve sebepsiz olarak haram kılmamıştır. Allah, haramları tayin ederken dahi insanoğlunun menfaatini gözetmiştir. Bundan dolayıdır ki, gerçek Müslüman’a düşen görev, Allah’ın hudutlarını çiğnememek, helaller ile yetinmektir.
 
Yeni yıla secdede girmek…
Okuyucularıma, yeni yıla kulun Allah’a en yakın olduğu’ secde anında girmelerini, bol bol Kur’an-ı kerim okumalarını, tövbe- istiğfar etmelerini ve samimi kalp ile yüce yaratana dua ve münacatta bulunmalarını öneririm.
 
Taşkınlıktan kaçınalım…
Yılbaşı kutlaması adı altında özellikle büyük şehirlerimizde görmeye alışık olduğumuz aşırılıklardan ve taşkınlıklardan kaçınalım. İleride pişman olacağımız tutum ve davranışlardan sakınalım.
Dua edelim…
--Peygamber efendimiz, yeni bir aya girdiğinde: ‘’ Allah’ım! Bu ayı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl.’’ diye dua ederlerdi. Biz de yeni yıla efendimizin duasıyla girelim:
--Allah’ım! Yeni gireceğimiz yılı, hem kendimiz hem devletimiz, milletimiz, ülkemiz hakkında hayırlı ve mübarek eyle.
-- Bizleri, her türlü bela ve musibetlerden koru.
--2011 yılını savaşların, husumetlerin, cinayet ve kan davalarının unutulduğu, kin ve nefretin uhuvvete dönüştüğü bereketli bir yıl eyle. ÂMİN…
Hayırlı seneler efendim! Allaha emanet olunuz. Selam ve dua ile… Hoşça kalın.

Osman YILMAZ
İLÇE VAİZİOSMAN YILMAZ
İLÇE VAİZİ
       
 

Yorum Gönder

Toplam Yorum Sayısı 48

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HasaN 8 yıl önce yorumlandı

Çok etkilendim Ne kadar etkili ve dolu yazmışsınız. 28 şubatta kaç yaşında olduğunu merak eder oldum. Faşist 28 şubatçılarla benim ne işim olabilir? Neyse sorun bu değil. Sorun şu; İslam adına yapılan canilikler, tuzaklar, sivil günahsız insanları anarşist eylemlerle öldürmeler ancak ABD ve onun gibi insanlık düşmanı devasa katillerin ekmeklerine sürülen yağ oluyor. 28 şubata ancak audi marka hizmet aracı ve dolmabahçe gizli, ikili anlaşmasıyla açıklanır olmasına -özür ama- sizin önyargılarınızdan sıyrılıp gerçeği yakalamanıza ihtimal vermiyorum. Onun için siz yine deve ile ilgilenmenize bakın. Ya cahil yada deve - başka seçeneğinizin olmaması düşündürücü- ye takın ilginizi. Çevrenizde sizin gibi insanların yaşadığını anlamayın. Yaşayan insanın ayrı düşünebileceğine saygı duymayın. Ne diyelim Allah sizi niyetinizle değil gerçeklerle beslesin. Duam budur. Amin.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Turgut Reis 8 yıl önce yorumlandı

Aşağıdaki yazılanları okudum ama en çirkini senin yazdığın türkiyeli ( ne anlamsa bu söz türklyeli).Sen çirkinleştirmeye çalışmışsın konuyu.Vaiz Osman Bey sendenmi icazet alacak? O anlamamazlığıyla bi şeyler mırıldanırken sen neden bildiğinle keser oluyorsun? Düzeyi bozmaya hakkın yok adın her ne ise.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

türkiyeli 8 yıl önce yorumlandı

Aczmendiler fadime şahinler 28 şubatta kaldı.Senin gibiler türettiler işlerini gördürdüler sonra paçavra gibi çöplüğe attılar.Senin beyninde o yer etmiş anlaşılan.İnsan bilmediği konuda cesur olurmuş,senin din konusunda olduğun gibi.Biraz oku ayet hadis nedir öğren ondan sonra yorum yaz.Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur derler vaiz hoca fazla uğraşma anlamaz.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HasaN 8 yıl önce yorumlandı

Hocam önyargı !!! Büyük haksızlık. Ben sizin yazılarınızı okurken sizin baktığınız pencereden bakmadım.İyi niyetinize inanarak yazdım aşağıda yazdıklarımı.Siz bunlara ön yargı diyorsanız...,Pes edip size yazmamaya karar vericem. Eski yada yeni diye ayırmadım din adamlarını. İyi ve kötü diye ayırdım. İyiler eskidende vardı şimdide bolca var.Hatta kötülerden daha çok. Kötülerde eskiden vardı şimdide var. Çoğunluk değiller ama cüretkar oldular bir az. Arlı arından korkar arsızda sanırki benden korkar misali. Kötü din adamları bir az daha cesurlar.O kadar. Ben şahsen iyi ve doğru din adamlarının kötü dincilerden daha çok olduğu kanaatındayım. Din şablonu çizmedim aksine dini şablon haline getirenlere dikkat çektim. Yakında tek tip elbiseleri çıkarırsalar şaşırmayın. İlk hedefleride sizin gibi medeni din adamları olacak.Sizden sonra sıra bizlere gelecek. Aczmendiler buna örnek. Siyah cüppe sakal saç gibi. Allah yolunuzu ve zihninizi açık etsin. Misyonerlerin zehrinden korusun.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

VAİZ 8 yıl önce yorumlandı

ESkilerin din adına yaptıkları yanlışları günümüz din adamlarına mal etmek çok büyük haksızlıktır. Yazdıklarınız ön yargılarla dolu. Sizin gözünüzdeki din adamı profili çok farklı. Olumsuz bir din adamı şablonu var zihninizde. Ben size kur'andan ayetlerle örnekler de verdim ama meseleyi başka yönlere çekiyorsunuz. Beni akıl düşmanı birisi olarak gösteriyorsun.Önce ön yargılarınızdan arının...Böyle devam ettiğiniz müddetçe yorumlarınızı dikkate almayacağım. Kusura bakmayın.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HasaN 8 yıl önce yorumlandı

Hocam bir konuda neden buna ihtiyaç duyarsınız anlamış değilim. Diyorsunuzki;"mesela, suyun üzerinde yürünür mü:akıl buna HAYIR der" Bu cümleniz çelişkilerle dolu. Akıl insana Yaradanın verdiği en büyük erdemdir. Allah'ın verdiği ile kendisini karşılaştırmanız son derece çelişkili. 950 yıl yaşamışlığı ben şöyle yorumluyorum; Aynen şu anda nasıl bize göre İsa' indirilen İncil Kuran'ın indirilmesi ile geçerliliğini yitirip yerine hak din olarak İslamiyeti getirdi idye yorumluyorsak buna inanıyorsak, aynen Hz.Nuh içinde orada yaşamışlık değil, onun kavim olarak sürmesidir.Tıpkı Osmanlının 700 yıl hüküm sürmesi gibi. Bunu Allah'ın verdiği erdemli olanla yorumluyorum ve buna hiç karşı olma gibi bir tezde sunulamaz diyorum. Yanlışlık varmı bunda? RAB VERİLECEKLERİ TAMI TAMINA EKSİKSİZ, SONRADAN TAMAMLAR GİBİ BİR ŞEY UNUTMADAN HER ŞEYİ VERMİŞTİR. -Kİ HALA ATOM SAYISI BİLİNEN AMA KEŞF EDİLEMEYEN ELEMENTLER VAR.- RAB DAN NE BEKLENEBİLSİN ARTIK? KAİNAT VERMİŞ ÇOK ŞÜKÜR. DEĞERİ BİLİNSİN YETER.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HasaN 8 yıl önce yorumlandı

Ki olabilir hocam sizi aşabilir bunu cevaplamak.O zaman Sevgili Müftümüz bunu açıklasın. Açıklasında insanlarımız bunu bir anlasın. Kaç yıldan beri bu hafta ( KUTLU DOĞUM HAFTASI) MİLADİ TAKVİMLE SABİTLENİP KUTLANIYOR? Bu günü aynı tarihte başka hangi müslüman ülke kutluyor, varmı böyle bir ülke? Bu soruları Sayın Müftümüzden sorarak öğrenelim Yok bizim buradan yazdığımızı dikkate almaz derseniz söyleyecek bir şeyim kalmaz. Sorum havada kalsın.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HasaN 8 yıl önce yorumlandı

Sonra hocam yılbaşı kutlaması yeni biryıla başlamak demek.Bunun Noelle bir ilgisi yokki. Neden bunu söyleyemiyorsunuz? Noel 24-26 aralık ta kutlanır. Hz.İsa nın doğum günü diye. Oysa Yılbaşı kutlamaları bambaşka bir şey. Gece 24.oo az bir süre kala 10.9....1.0 diye geri sayma anını bu kadar dile dolamamak lazım. Çıkarda beklememek lazım. Asıl 23 Nisan tarihinde her yıl gelenek haline getirilen KUTLU DOĞUM HAFTASI nı sorgulayın. Peygamberimizin doğumunu miladi takvime sığdıranları teşhir edin. Bunu anlamalı insanlar. Burada bir sömürü var. Hiç kendi adına takvimi işleyen, tüm kutsal günlerini bu takvime göre uygulayan milyonlarca insanın inandığı bir Peygamber'in doğum gününü getirip sabit bir güne bağlamak ahlakimi? Dünyanın hangi müslüman ülkesinde bu gün sabit kutlanıyor? Öyle oluyorsa neden ramazan her yıl 10 gün ileri geliyor? Bunları açıklayın sevgili hocam. Bu soruyu daha öncede size sorulu okumuştum ama yanıt verdiğinizi göremedim. Saygı ile.

0 Kişi beğendi.