Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banner36

“YILMAZ “HASET HASTALIĞI“

12 Kasım 2011 Cumartesi 21:57
Bu haber 2319 kez okundu

İlçe Vaizi Osman Yılmaz'ın yazılarını her hafta sitemizde düzenli olarak bulabilirsiniz.

'YILMAZ 'HASET HASTALIĞI'


HASET HASTALIĞI

Merhaba çok kıymetli kirkagac.net okuyucuları! Sizleri, selamların en güzeli olan Allahın selamıyla selamlıyorum. Allahın rahmeti, bereketi ve bağışlayıcılığı üzerinize olsun efendim. Hayırlı günler…
Bu haftaki sohbetimizde Manevi hastalıklardan birisi olan ‘’ Haset Hastalığı’’ üzerinde duracağız. 


HASET Ne Demektir?

Kelime anlamı olarak ‘’ Kıskanmak, çekememek’’ demektir.Terim anlamı ise,’’ Başkalarının sahip olduğu nimetlerin, onun elinden alınıp kendisine verilmesini arzu etmektir.’’

Müslüman, Haset etmez, Gıpta eder!

Gıpta etmek: Bir insanın, başkasının elde etmiş olduğu nimetlerin yok olmasını temenni etmeden, aynı nimetlerin kendisinde de olmasını istemesidir.

Kişi, başkasındaki nimetten hoşlanır, ona imrenir. Ancak, o nimetin o kişiden alınmasını arzulamaz. Aynı nimetin kendisinde de olmasını temenni eder. Gıpta etmek caizdir. Ancak haset etmek haramdır.

KİME GIPTA EDİLİR?
Abdullah İbni Mes'ûd (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir:
Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.
(Buhari, İlim 15)

Haset, çok kötü bir huydur!
Müslüman kimse haset etmez, kardeşinin sahip olduğu imkânlara tamah etmez. Çünkü bu, İslam kardeşliğine mugayir bir durumdur. Aksine, gerçek Müslüman, kardeşinin Allah tarafından nimetle taltif edilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyar.

Kur’an-ı kerimde haset örnekleri ehli kitap ( Yahudi ve Hıristiyanlar ) ve İblis ( Şeytan) için kullanılmaktadır.

Şimdi konu ile ilgili birkaç örnek vereceğim:

İlk Haset örneği…
Tarihte ilk haset örneği, ilk insan Hz. Âdem babamızın iki oğlu Habil ve kabil arasında yaşanmıştır. Hz. Âdem’ in iki oğlu Habil ve Kabil, Allaha kurban sundular.

Allah, iki kardeşten Habil’in kurbanını kabul etti, Kabil’in kurbanını kabul etmedi. Kurbanı kabul edilmeyen kabil haset duygusuyla kardeşi Habilli öldürdü ve yeryüzünde ilk kan dökülmüş oldu.

Bu olay Kur’an-ı kerimde şöyle anlatılmaktadır:

‘’(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku.

Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti.

Haset Sebebiyle kardeşini öldürüyor!

Kurbanı kabul edilmeyen, ( Kabil): “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki,

( Habil) : “Allah, ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.
( Habil) : “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.’’ dedi.

Yeryüzünde ilk kan dökülüyor!

‘’Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu’’ ( Maide süresi, 27,30)

2. Haset Örneği:

İBLİS’İN HASEDİ!
Allah c.c yeryüzünde bir halife olarak Hz. Âdemi yarattı. Ve Meleklere ‘’ Âdeme secde edin! ‘’ diye emretti. Bütün melekler Allahın emrini derhal yerine getirdi ancak iblis müstesna… O, hasedinden dolayı kibirlendi ve isyan edenlerden oldu. İblis’in bu kıskançlığı O’nun Allah tarafından lanetlenmesine sebep oldu.

Bu olay kur’an-ı kerimde şöyle anlatılır:

Hani Rabbin meleklere, ‘‘ Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin’ demişti. Böylece meleklerin tümü, topluca ona secde etti.’’

İblis İsyan ediyor!

Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı. Allah İblise dedi ki:

"Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?"

İblis Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir beşere secde etmek için var değilim. Ben O’ndan daha hayırlıyım. Çünkü sen beni ateşten; onu ise çamurdan yarattın…’’

İblis, İlahi Huzurdan Kovuluyor!

"( Allah ) Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın.
 "Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir." ( Hicr süresi 28,31)

İblis’in Hz. Âdem efendimize haset etmesi onun helak olmasına ve lanete uğramasına vesile oluyor. Allah, iblisi bu kibir ve asiliğinden dolayı huzurundan kovuyor.

3.Haset örneği…

YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARIN HASEDİ!

Kur’an-ı kerim, kendilerine ilahi kitap verilen Yahudi ve Hıristiyanların, kutsal kitaplarını okudukları halde, bile bile sırf hasetlerinden ve kıskançlıklarından dolayı gerçeğe iman etmekten kaçındıklarını anlatır.

Öyle ki, Yahudi ve Hıristiyanlardaki bu haset, onları kutsal kitaplarını tahrif etmeye kadar götürmüştür. İlahi kitaplarındaki ayetlerin bir kısmını çıkarmışlar, bir kısmını da değiştirmişlerdir. Dinde olmayan şeyleri dine sokmuşlar, kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır.

Bu durum Kur’an-ı kerimde şöyle anlatılmaktadır:

- Onlardan ( Yahudi ve Hıristiyanlardan) bir zümre vardır, aslında Kitap'tan olmayan bir şeyi siz Kitap'tan sanasınız diye, dillerini Kitap'la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. (Ali İmran, 78)

- Yahudilerden bir kısmı, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerek- bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) «İşittik ve karşı geldik», «dinle, dinlemez olası», «râinâ» derler. Eğer onlar «İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet» deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar.’’ ( Nisa süresi, 46)

- Şimdi bunların ( Yahudi ve Hıristiyanların) size iman edivereceklerini ümit mi ediyorsunuz? Hâlbuki bunlardan bir fırka vardı ki Allahın kelâmını işitirlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.’’ ( Bakara süresi, 75)

Haset, Salih amelleri yok eder!

Peygamber efendimiz ( s.a.v) :

‘’ Haset etmekten sakınınız. Ve biliniz ki, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de Salih amelleri ve iyilikleri yer, bitirir.’’
‘’Bir kişinin kalbinde imanla haset aynı anda bulunmaz!’’ buyurmuşlardır. ( Ebu Davud, Edep,44)

Hasetçinin Şerrinden Allaha sığın!

- De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” ( Felak süresi, 1-5)

Dua: Rabbim bizleri hasetten, hasetçinin şerrinden muhafaza eylesin. Âmin.
Allaha emanet olun efendim! Hoşçakalın.
Osman YILMAZ / İlçe Vaizi


*******

 
********


*********


**********

**********

*******

Yorum Gönder

Toplam Yorum Sayısı 5

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

zorro 7 yıl önce yorumlandı

malesef insanoğlunun içindeki şeytan hasetliği ortaya çıkarıyor şeytan içimizden gitmez

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

gerçekçi 7 yıl önce yorumlandı

hocam güzel bir konuya deginmişsin tebrik ediyorum.ersen'de güzel bir yorum yapmıs sağolsun aynen dediği gibi bir düzendeyiz malsef

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ersen 7 yıl önce yorumlandı

herkesde var kıskanclık, devir kıskancların devri devir çekemeyenlerin devri.kim iyi bir iş yapsa diğeri çekemez.halbuki iyi iş yapanı alkışlasak Allah o alkışlayanada basarı verir ama nerdeeee. ersen-soma

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Mehmet 7 yıl önce yorumlandı

insanı içten içe kemiren bir hastalık haset...rabbim muhafaza buyursun.sağolun hocam,elinize sağlık

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nehri seda 7 yıl önce yorumlandı

Sağolun sayın hocam bu haftada yazınızdan istifade ettik,yazılarınızın devanını diliyoruz.

0 Kişi beğendi.