--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Yılmaz “Şu Küfürlere Dikkat Edelim“

İlçe Vaizi Osman Yılmaz'ın yazılarını her hafta düzenli olarak sitemizde bulabilirsiniz..

Yılmaz “Şu Küfürlere Dikkat Edelim“
İNSANI KÜFRE DÜŞÜREN KÜFÜR SÖZLERİ!

Merhaba kıymetli kirkagac.net okuyucuları! Rabbime hamd; habibine salât-ü selamlar olsun. Allah’ın rahmeti-bereketi ve mağfireti üzerinize olsun efendim. Hayırlı Günler… Yüce Allah’tan size ve sevdiklerinize dünya ve ahiret saadeti vermesini temenni ederim. Rabbim, bizlere hem dünyada hem ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Bizleri istikamet üzere olanlardan eylesin.

Sevgili Dostlar!

Günlük hayatta toplumda söylenen bir takım sözler var ki, bu sözler İslam’ın özüne ve Allah’ın kudretine aykırıdır; mahiyet bakımından da küfür anlamı içerir. Bir Müslüman, bu yanlış sözleri söylemekten kesinlikle kaçınmalıdır.

Allahu Teâlâ'nın zatı, sıfatları, fiilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yollu da olsa alay ederek konuşmak, bunları küçümseyici sözler söylemek ve Allah'ı sövmek kişiyi dinden çıkarır.

Âyette şöyle buyurulur: "Allah ile O'nun âyetleriyle, O'nun Rasûlü ile alay mı ediyorsunuz? Boş yere özür dilemeye kalkışmayın. Siz imandan sonra küfre düştünüz" (Tevbe süresi:65 )

Şu Sözleri Söylemekten Şiddetle Kaçınalım!

1)“ Sana tapıyorum demek: Sevdiğimiz kimseye sevgimizi göstermek için, ‘’ Sana Tapıyorum, seni Allah’tan daha çok seviyorum vs.’’ sözler söylemek Şirk’tir. Çünkü Allah’tan başkasına tapılmaz. İbadet edilmez, Allah’tan başkası Rab olarak kabul edilmez. Şirk, en büyük günah’tır. Çünkü Allah, kendisine ortaklar edinmeyi affetmez.

2) “Yukarda Allah şahit” demek: Allah’a mekân tayin etmek yanlıştır. Çünkü Allah her yerdedir. Mekândan münezzeh’tir. Yukarıda, aşağıda, sağda, solda, önde, arkada. Her yerdedir. Onu bir cisim gibi düşünmek, O’na mekân tayin etmek çok büyük yanlıştır.
3) “Allah beni unuttu demek: Allah’a unutma fiili nispet edilemez. Allah, bizim gibi unutmaz. Göklerde ve yerde olup biten her şeyin durumunu en ince ayrıntısına kadar bilir. İlmin yegâne sahibidir. 
4) ‘’ İlahi kitaplardan herhangi birine sövmek ‘’: Kitaplara iman, imanın şartlarındandır.
Bizler, daha önce gönderilen kutsal kitapların (Tevrat, İncil) bozulmamış hallerine iman ederiz. Onlara dil uzatmayız ve onların kutsallığına inanırız. Bir Müslüman’ın bu kutsal kitaplara sövmesi küfür’dür.

5) ‘’Sen namazı niyazı boş ver; benim kalbim temiz…’’ demek: İbadetler, kişiyi hayata hazırlayan ve kişinin kalbini temizleyen manevi temrinlerdir. İbadetler, kişinin manevi dünyasını güçlendiren ve kişiyi rabbine yaklaştıran en önemli vesilelerdir. İbadetlerin ayrı ayrı pek çok hikmet ve faydaları vardır. İbadetlerin hikmetlerinden birisi, kişiyi manevi kirlerinden ve günahlarından arındırmak, kişi ile kötülük arasına engel koymaktır. Mesala, Allah kur’an-ı kerim’de: ‘’hakkıyla kılınan namazların, kişiyi kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyacağını’’ bizlere haber verir. (Nahl süresi,90.ayet)

   Yine Allah (cc), ‘’Yapılan ibadetlerin ve Salih amellerin, kişinin günahlarını ve manevi kirlerini gidereceğini müjdelemektedir.’’(Hud süresi,114.ayet)
6) ‘’ Allah baba, Allah dede…’’ demek: Allah’a hiçbir şekilde akrabalık bağı isnad edilemez. Allah kimsenin babası, dedesi, akrabası değildir. Kur’an-ı kerimde; Hıristiyanların, Hz. İsa efendimizi Allah’ın oğlu olarak kabul ettiklerini, böyle dedikleri için onların kâfir olduklarını söyler.

7) Kur’ân’ı küçümsemek: Kur’an’ı beşer sözüne benzetmek, hükümlerini yetersiz görmek, Kur’an’ın bir harfini bile olsa inkâr etmek, haramını helal veya haramını helal saymak… Kur’an Allah kelamıdır. Hükümleri bizim içindir. Her türlü bozulmadan ve değiştirilmeden korunmuştur. Allah katında gönderildiği günkü orjinalliktedir.  
8) Sahih hadislerin doğruluğunu inkâr etmek: Sahih hadis kaynakları islam’da kur’andan sonra ikinci kaynak’tır. Bizler, hadis âlimlerince sahih (doğru) kabul edilmiş hadisleri inanıp onlarla amel etmekle mükellefiz.

9)“Allahu Teâlâ şunu boşuna yaratmış” demek. Allah (cc), kur’an-ı kerim’de: ‘’Hiçbir şeyi boşuna yaratmadığını, yarattığı her şeyi de en güzel şekilde ve kusursuz olarak yattığını’’ beyan buyuruyor.

 10) Allah Teâlâ’yı cisimle vasıflandırmak: Ondan başka kadim (ezeli) varlık olduğuna inanmak, O’nu azalarla vasfetmek, meselâ “Gözü var” ya da “Görmez” demek. Allah’ı bir cisme benzetmek, O’nun varlığının başlangıcı ve sonu olduğunu düşünmek. O’nun varlığına ve kudretine sınır koymak…

11) Allah Teâlâ’nın isimlerini ve kur’an ayetlerini kullanarak sihir yapmak: Sihir ve büyü İslam’ın yasakladığı haramlardandır. Her ne amaçla yapılırsa yapılsın, hiç bir şey sihir ve büyüyü meşru kılmaz.

Ayetleri ters okumak, Allah’ın isimlerini sun’i uyutma ve telkin için kullanmak, Kur’an-ı kerimi gayr-i meşru işlere alet etmek küfürdür.

12) ‘’Allah gelse seni elimden alamaz.’’ demek: Bu söz, Allah’ın gücüne ve kudretine sınır koymaktır.  Allah’ı güçsüz ve zayıf görmektir. Şaka ile dahi olsa böyle sözler kesinlikle söylenmemelidir. Çünkü Allah, hiçbir şeyi yapmakta aciz değildir.

13) ‘’Kader Utansın; Kahpe Felek… ‘ ‘ gibi kaderi suçlayan sözler söylemek… Kader, ezelden ebede kadar olacak olan şeylerin Allahu Teâlâ tarafından yazılmasına denir. Kaza ise, yazılan bu fiillerin, vakti saati geldiğinde gerçekleşmesidir. Kadere iman, amentü de zikredilen imanın 6 esasından birisidir. Dolayısıyla bir Müslüman, kadere sövmek yerine kaderinden razı olup, Allah’a tevekkül anlayışı içerisinde olmalıdır. Başımıza gelen bela ve musibetler, depremler, yangınlar, afetler, yakınlarımızın vefatı vs. hep ilahi imtihanın bir gereğidir. Olgun Müslüman, başına gelen bela ve musibetlerden dolayı isyan etmez, kadere sövmez. Bütün bunların Yüce Allah’tan geldiğini bilir ve sabreder.

14) Azrail (a.s)’ı alaya alarak; ‘’ Filanı görünce Azrail’i görmüş gibi oluyorum.” demek: Allah’ın emri olmadan Azrail kimsenin canını alamaz. Hiç bir melek, Allah’ın emri dışına çıkamaz. Hepsi gece-gündüz usanmadan Allah’a ibadet ederler ve Allah’ın emirlerini kusursuzca yerine getirirler.
Azrail başta olmak üzere bütün melekler mükerrem’dir ve değerlidir. Onlar, sadece Allah’ın kendilerine verdiği görevi yerine getirirler. Dolayısıyla Allah’tan aldığı emri yerine getirmekle görevli olan nurani bir varlığın aşağılanması ve suçlanması küfür’dür.
15)’İslam dininde kutsal kabul edilen değerlere sövmek: Din, iman, kitap, peygamber, melek, mucize, keramet, evliyaullah (Allah Dostu), kaza, kader, bayrak, vatan, namus, ecdad, sakal, şehit, sahabe… gibi kutsal değerlere sövmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü dinimiz bu değerleri mukaddes kabul etmiş ve koruma altına almıştır. Müslüman kimse mukaddes değerlerine saygılıdır. Onlara dil uzatmaz.

Rabbim, bizleri razı olmayacağı sözleri söylemekten muhafaza eylesin. Allaha emanet olun efendim. Sevgi ve Saygılar… Hoşça kalınız.

Osman YILMAZ
İlçe Vaizi
                                                                                              

                                                                                        


********

********
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2011, 09:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
İsmail Akıncı
İsmail Akıncı - 8 yıl Önce

''Doğu da batı da Allah’ındır, nereye dönerseniz Allah’ın yönü orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kaplar ve her şeyi bilir.'' Bakara 115

İsmail Akıncı
İsmail Akıncı - 8 yıl Önce

Dikkatli okunursa osman hocam allahın mekandan münezzeh olduğunu yazısında zaten yazmış. allaha belli bir mekanın tayin etmenin yanlışlığından bahsetmiş. Evet, allah her yerdedir.her yerde hazır ve nazırdır.her şeye gücü yeter, kudret ve azameti sonsuz ve sınırsızdır, her kese şah damarından daha yakındır. sağ olun hocam

Kamil yılmaz
Kamil yılmaz - 8 yıl Önce

Tamam Allah(c.c) heryerde demiyelim çok güzel söylüyosunuz ancak Allah(c.c) nun kudretini herşeyi gördüğünü her anımızı bildiğini kısacası Melih hocam vatandaşa yani avam tabakaya nasıl anlatmayı planlıyosunuz. Adam Haşaa Allah tepeden izli yo diyo. Bizde Bunun Yanlış olduğunu anlatmak milleti bilgilendiirmek amacıyla Allah(C.C) heryerdedir onun gücü herşeye yeter o senin şah damarından sana daha yakın deyincedemi kafir oluyoruz haşaa. milleti korkutup müslümanlıktan islamdan Allahtan uzaklaştırmayınız. Osman hocamız ne güzel herkesin Anlayacagı bi şekilde konuyu anlatmış bence çorbada sinek olup mide bulandırmayınız. Konuda geçen bir cümleyi alıp irdelemek yerine konu ne anlatmak istiyo bence ona kafa yorunuz. böylesi vatandaş için daha hayırlı olacagını ümit ediyorum. herhese saygılar. İyi akşamlar

Melih Celik
Melih Celik - 8 yıl Önce

Bilindigi üzere "Her Yer" diye vasiflandirdigimiz sey, sonsuz bile olsa sonucta Allahu Tealanin sonradan yarattigi bir mahluktur, mekandir, maddedir ve yer kaplar.Belli bir hacmi ve agirligi vardir.Maddelerden olusur.Özetle "sag,sol,ön,arka,yukarisi,assagisi, ve nihayatinde HER YER" bunlarin hepsi yine de mekandir. Ayni anda her yerde bulunmakta bir mekan izafe etmektir. Hem Allah cc. mekandan münezzehtir demek, hemde her yerdedir diyerek bir mekan izafe etmek yanlistir. Sanirim aktaracagim bu cümle herseyi özetler:
Bir kimse: "Allah her yerdedir." diyerek Allah-u Zülcelal'in zatıyla her yerde olduğuna inanırsa kafir olur.
Çünkü burada Allah-u Zülcelal'e bir mekan izafe etmiştir. Halbuki, Allah-u Zülcelal mekandan münezzehtir. Fakat böyle söyleyen kimse, Allah-u Zülcelal'in kudret ve azametiyle her yerde olduğunu kasdederse kafir olmaz.
Selam ve dua ile.

ali ayvaz
ali ayvaz - 8 yıl Önce

yine anlamlı bir yazı olmuş hocam, uyarılarınız çok yerinde olmuş,inşallah dikkate alınır saolun


         Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net<