--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

bursa iş ile nilüfer işkur

bursa iş ile nilüfer işkur

bursa iş ile nilüfer işkur

eş ile ilişkili kurumların düzenlemeleri ev odaklı sorunlardaki artışla yanında henüz çokça önem kazanmaya başlamıştır. gerçekten mağrip Avrupa ülkelerinde ikinci dünya savaşından hoppadak sonra aile bursa iş alanında iş veren kurumların ortaya çıktığı görülmektedir. Avrupa'da birçok ülkede, kadın-erkek eşitliği konusunda kurumsallaşma süreci 1970'li yıllarda önemli derece kaydetmiştir. Ülkemizde ise eksik etek ve er eşitliğinin talih içre kurumsallaşma süreci 1987 yılında DPT bünyesinde sosyal Planlama genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Kadına müteveccih Politikalar Danışma bursa iş Kurulu” ile başlamıştır. Kadınlara kontra Her muhtelif Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 6. beş yıllık Kalkınma Planı ve Nairobi İleriye yönelik Stratejileri, kadınla ilgili koordinatör yahut icracı bir birim kurulmasını gerekli kılmıştır. hükümleri getirmiştir; "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin rahatlık ve refahı ile özellikle bursa iş ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını tedarik etmek için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar". Bu şey ile sülale alanında çalışacak bir kurumun oluşturulması gerektiği, en omurga yasa olan Anayasamızda münhasıran belirtildiği görülmektedir. 29 aralık 1989 tarihinde çıkarılan 396 sayılı kanun mesabesinde kararname ile “Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı” kurulmuştur. Baş vekâlet aile etüt Kurumu Başkanlığı bu konuda cumhuriyet tarihinde kurulan nilüfer işkur ilk kurumsal düzenlemedir. tesis gerekçesini Anayasamızın söylenti konusu amir hükmünden almaktadır. Aile etüt Kurumu Başkanlığının (AAKB), görevleri sülale eksenli içtimai araştırmalar geçirmek ve yaptırmak olarak belirlenmiştir. ayrıca aile araştırma Kurumu Başkanlığına ocak konusunda oluşturulacak ulusal politikalara bilimsel muta sahip olmak kabilinden bir işlevde yüklenmiştir. 396 önemli Kanun Hükmünde Kararnamenin görevler maddesinin 1. fıkrasında alan kayran “ailenin bütünlüğünün korunması, nilüfer işkur güçlendirilmesi ve içtimai refahının artırılması için istikşaf sahip olmak yahut yaptırmak, bu konuda projeler geliştirerek uygulamaya konulmasını sağlamak” ifadesi bunu göstermektedir. fakat Kurumun bütçe ve personel olanakları bakımından yapılanışı, araştırmaların eke çoğunluğunun araştırı kuruluşlarına ve üniversitelere yaptırılmasını lazım kılmıştır. aile tetebbu Kurumu Başkanlığı, yaptırdığı araştırmaları Türk kamuoyunun, bilim çevrelerinin ve siyasa belirleyicilerinin hizmetine sunmuştur. gene aile eğitimini raci çeşitli nilüfer işkur konularda konunun uzmanı bilim adamlarına (kitap, ansiklopedi, kaset, film gibi) telif hakkı eserler hazırlattırmıştır. organizasyon bunların dışında toplumun şimdiki olarak yaşadığı sine göç, deprem, uyuşturucu sorunu, fuhuş, töre cinayetleri, ali pahalılık kabil sorunlar dair eş zamanlı gözlemler ve incelemeler yapmış, raporlar hazırlamıştır. Kadınlara müsavat içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettikleri statüyü kazandırmak neredeyse 20 nisan 1990 yıldırım işkur tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 422 önemli kanun hükmünde kararname ile "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" adıyla ve Başbakana mecbur olarak kurulmuştur. tarihli 514 mahdut dişi ve içtimai Hizmetler Müsteşarlığı Kurulması Hakkındaki kanun hükmünde kararname, sülale etüt Kurumu Başkanlığını bu Müsteşarlığa mecbur sülale ve Sosyal Araştırma umumi Müdürlüğü olarak düzenlemiştir. yıldırım işkur  

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2011, 08:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
g.i
g.i - 9 yıl Önce

polislerimize hayırlı olsun

ersen
ersen - 9 yıl Önce

hayırlı olsun yeni emniyet müdürlüğü binası
ersen-soma


         Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net<