Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banner36

İLÇE TARIM “ANIZ YAKMAK YASAK“

24 Haziran 2012 Pazar 22:00
Bu haber 2012 kez okundu

Kırkağaç İlçe Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, ilçemizde anız yakılması yasaklandı.

İLÇE TARIM 'ANIZ YAKMAK YASAK'


İLÇE TARIM "ANIZ YAKMAK YASAK"

Kırkağaç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kirkagac.Net aracılığıyla halkımızı “Anız Yakılmaması” konusunda uyardı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi.

“Manisa Valiliği’nin 2012/1 no’lu tebliğ gereği, buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra tarlada kalan anızların yakılması yıl boyunca geçerli olacak şekilde yasaklanmıştır.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Manisa Valiliği’nin 2012/1 no’lu tebliğ gereğince, buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonra tarlada kalan anızların yakılması yıl boyunca geçerli olacak şekilde yasaklandığı, konuyla ilgili olarak tebliğde geçen ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına resmi yazı ile gerekli bilgilendirmenin yapıldığı, anızların yakılmasının toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını değiştirmesinin yanında doğal dengenin bozulmasına ve Orman Yangınlarına yol açtığı göz önüne alınarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında anızların yakılması yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006-5491/23 md.) “c” bendi uyarınca yasal işlem yapılacağı, anız yakanlara her dekar için 31,39 TL. idari para cezası verileceği, ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat arttırılarak uygulanacağı bildirilmiştir.”


HABER: HAKAN DEMİR(HABERTÜRK)

                                             ********

                                          ************


                                            **********

                                                ***********

Yorum Gönder