---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

İlçe Vaizi Osman Yılmaz'la Cuma Sohbetleri

İlçe Vaizimiz Osman Yılmaz'ın köşe yazılarılarını her hafta düzenli olarak sitemizde bulabilirsiniz..

İlçe Vaizi Osman Yılmaz'la Cuma Sohbetleri

NİÇİN İSLAM?

Sevgili Kirkagac.net okuyucuları!

Sizleri selamların en güzeli olan Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Yüce Allah’tan size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk, takva ve gönül huzuru vermesini temenni ediyorum. Cumalarınız mübarek olsun efendim.

Sevgili Dostlar! Bu haftaki Cuma sohbetimizde ‘’ İslam Dininin güzelliklerinden’’ bahsedeceğim.

 

Din Nedir?

Tarihten günümüze bu soru hep insanların zihnini meşgul etmiş. Kimisi dine olumlu yaklaşmış ve dini  ‘’ Allah ile kul arasındaki bağ’’ olarak tanımlamış; Kimisi, ise dine tamamen karşı çıkmış ve: ‘’Din bir afyondur, İnsanları uyutma aracıdır. ‘’ demiştir.

Oysa Din:‘’ Akıl sahibi insanları, kendi istek ve arzularıyla hem dünyada hem ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilahi kanunlardır.’’ İslam âlimleri dini böyle tanımlamışlardır.

 

Dinin Amacı Nedir?

Kur’an-ı kerime göre İslam Dinin Amacı: ‘’ İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktır.’’(Bakara süresi,257.ayet)

İslam Dininin gayesi, Mensuplarını hem bu dünya’da hem ahirette mutlu ve müferreh bir hayat yaşatmaktır.

İslam’a gönül veren kimse, içki, kumar, uyuşturucu, kan davası, cinayet, zina, haksız kazanç, hırsızlık vs. gibi kötü huylardan kaçındığı için bu dünya’da kötülüklerden uzak, mutlu bir hayat yaşar. Allah’la, devletiyle ve milletiyle barışık olur.

Allah’ın koyduğu kanunlara bağlı kaldığı için ahiret hayatının sıkıntı ve meşakkatlerinden de güvende olur. Allah’ın rızasına ve mükâfatına nail olur. Baki olan ahiret yurdunda da mes’ut ve bahtiyar olur. Böylece iki dünya saadetine ermiş olur.

 

Problem dinde değil, dini yanlış anlama ve anlatmada…

Kıymetli Dostlar! Üzülerek söylüyorum ki, güzel dinimiz İslam’ı parça parça ettik. Efendimizden bize kalan mirası, hovarda mirasyediler gibi yiyip tükettik. İslam’ı tanınmaz hale getirdik. Nasıl işimize geliyorsa öyle inandık ve amel ettik. Menfaatimize olanı aldık, olmayanı salladık…

Hz. Ömer (R.a)’ın çok anlamlı bir sözü vardır. ‘’İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.’’

Evet! Çok doğru. Bizler inandığımız ve kabul ettiğimiz gerçek İslam’ı yaşamadığımız için, İslam adına yaşadığımız yanlışları, aslı-astarı olmayan bidat ve hurafeleri İslam olarak inanmaya başladık. Din adına yapılan husumetler, kavgalar, töre cinayetleri, savaşlar, dini kullanarak yapılan siyasetler vs. bunlardan sadece bir kaçı…

 

Oysa İslam Neyi Emrediyor?

Adaleti, ana- babaya ve yakın akrabaya iyi davranmayı, kardeşliği, kardeşler arasını ıslah etmeyi, her hak sahibine hakkını vermeyi, şahitliği eğip-bükmemeyi, doğruluktan ayrılmamayı, emanetlere hıyanet etmemeyi, kur’anın tamamına iman etmeyi, haramlardan uzak durmayı ve farzları yerine getirmeyi, yetimin malını  haksız yere yememeyi, haksız yere cana kıymamayı, kul hakkıyla Allah’ın huzuruna gitmemeyi, Allah’tan korkmayı, hesap bilinciyle yaşamayı, geçici olan dünya hayatı için ebedi olan ahiret hayatını heba etmemeyi, yanlış adetler ve bidatler uydurmamayı vs. vs. vs.

 

Din adına yapılan yanlışlardan bazıları…

Dini doğru temsil edememek, din adına çıkar sağlamak, dinde fırkalara ayrılmak, dinde olmayan şeyleri din olarak göstermek, bilinçsiz Müslümanlık, Müslümanlığı şekilden ibaret görmek, kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamak, taklidi Müslümanlık, dini kaynaklarımız olan Kur’an ve sünnet  hakkında doyurucu bilgiye sahip olmamak, İslam’ı terörist dini olarak lanse etmek, kötü niyetli yabancı din adamlarının ve oryantalistlerin dinimize zarar vermek istemeleri, ibadetlerin gereksiz olduğunu düşünmek, din adamlarının ve dindarların yaptıkları yanlışları dine mal etmek, din adamlarına karşı önceden beri gelen ön yargılar vs. problemler, İslam’ın doğru anlaşılmasının önündeki en büyük problemlerdir.

 

Çözüm nedir?

Çözüm; Çok okumak, İslam’ı kaynağından araştırmak, Ku’an ve sünnete bağlı kalmak, taklidi Müslüman değil; tahkiki Müslüman olmak, dinimizi bir çıkar aracı olmaktan çıkarmak, farklılıklarımızı tahammül edebilmek, ön yargılarımızı silip-atmak, Dinde olmayan şeyleri (bid’at ve hurafeleri)  terk etmek, Müslümanlığın özünü yaşamak, imam-cemaat kucaklaşması, dini siyasete kurban ettirmemek, din adamlarının siyasete bulaşmaması, din adamlarının ve dindarların yapmış oldukları yanlışları ve hataları dine mal etmemek, tefrika ve husumeti ortadan  kaldırmak, birlik-beraberlikten ödün vermemektir.

 

DİN’İN FAYDALARI…

İnançlı insanda hesap verme şuuru vardır. İnançlı insan, yaptığı en küçük haksızlığın hesabını vereceğinin bilincindedir. Dindar insan, Kul hakkına ve kamu hakkına riayet eder. Din, insanı umutsuzluklardan ve yalnızlıktan kurtarır. Din, ölümün bir son olmadığını, aksine sonsuz bir hayatın ölümle başladığını mükelleflerine telkin eder. Din, insanların kaynaşıp bir arada yaşayabilmesi için en büyük birleştirici unsurdur. Din, mükelleflerinin dünya ve ahiret saadeti için çalışmalarını ister. Yine din, bütün inananların kardeş olmalarını; kin-nefret ve husumetlerin sona erdirilmesini emreder. 

 

İSLAM NASIL BİR DİNDİR?

1) İslam, Son ve mükemmel bir din’dir: İslam dininin gelmesiyle, önceki dinlerin hükmü ortadan kalkmıştır. Ve İslam dininden sonra başka ilahi din gelmeyecektir. İslam Dininin tebliğcisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de son peygamber’dir.

Kur’an-ı kerim’de : ‘’Her kim, İslam geldikten sonra, İslam’dan başka bir din ararsa, artık bu din ondan kabul edilmeyecek ve o kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.’’ Buyrulmaktadır. (Al-i İmran süresi, 85.ayet)

Bu ayet, İslam geldikten sonra inanılan diğer dinlerin Allah tarafından kabul edilmeyeceğini ve İslam dininin son ilahi din olduğunu bildirmektedir.

2) İslam, bütün insanlığa gönderilmiştir: İslam dininin hükümleri sadece Müslümanları değil, bütün insanları ilgilendirir. Önceki dinler ve peygamberler sadece kendi ümmetlerine gönderilmişti. Ancak, tebliğinden itibaren İslam, bütün insanlığın dini; Hz. Muhammed (s.a.v) de bütün insanlığın peygamberi olmuştur.

3) Kadın, hak ettiği değeri İslam’la elde etmiştir: Önceki dinlerde ve özellikle cahiliye döneminde hak ettiği değeri alamayan, aksine itilip- kakılan kadın, İslamiyet’le birlikte layık olduğu hak ve itibarı elde etmiştir.

Örneğin; ‘’ Cennet anaların ayakları altındadır.’’

‘’ Sizin en hayırlınız, hanımlarına en iyi davrananızdır.’’

‘’ Sizler hanımlarınızı Allah’ın birer emaneti olarak aldınız; Onların hak ve hukuklarına riayet etme hususunda Allah’tan korkunuz.’’ Hadis-i şerifleri ve İslam dininde Kadınlara da mirastan pay verilmesi bunun en güzel örneklerindendir.

4) İslam, hayat dinidir: İslam, despot bir din değildir. Ve katı kurallar koymaz. Mensuplarını zora sokmak değildir amacı…

Aksine, pek çok kolaylıklar vardır hükümlerinde. Hele hele, kesinlikle insanoğlunun yapmaya güç yetiremeyeceği bir sorumluluk yoktur İslam’da…

Kur’an-ı kerim’de: ‘’Allah, hiç kimseye gücünün üzerinde sorumluluk yüklemez.’’ Buyurmaktadır.           ( Bakara süresi, 286.ayet)

Bu zamana kadar gelmiş dinleri analiz ettiğimizde, Yüce dinimiz İslam’ın Son derece Uygulanabilir bir din olduğunu; tatbikinin kolay olduğunu ve insanın fıtratına uygun olduğunu görmekteyiz.

5) İslam, Allah’ın razı olduğu din’dir: Kur’an-ı kerim’de :‘’ Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.’’ Buyurmaktadır. ( Maide süresi, 3.ayet)

6) İslam, birlik-beraberlik, kardeşlik ve hoş görü dinidir: Geçen haftaki yazımda bu konuyu açıkladığım için tekrar bu hususun üzerinde durmayacağım.

7) İslam, akla ve mantığa uygun bir din’dir: İslam’ın hiç bir emrinde ve yasağında mantıksızlık ve çelişki söz konusu değildir. Kur’an-ı kerimin yüzlerce ayet-i kerimesi, düşünüp tefekkür etmeyi, aklı kullanmayı ve ibret almayı emretmektedir.

Ne mutlu aklını ve muhakeme gücünü kullanıp İslam dinini en güzel şekilde yaşayanlara!

Rabbim, bizleri güzel dinimizi doğru anlayıp en güzel şekilde yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhunu teslim edenlerden eylesin. Nar-ı cehiminden cümlemizi azat eylesin. ÂMİN.

Allaha emanet olunuz efendim. Sevgi ve saygılarımla… Hoşçakalınız…

Osman Yılmaz
İlçe Vaizi


Düzenleme: HAKAN DEMİR

 

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2010, 01:06
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sedat
Sedat - 9 yıl Önce

teşekkürler...

küçük efe
küçük efe - 9 yıl Önce

Her hafta bizi bilgilendiriyorsunuz allah razı olsun sizden bilmediklerimizi öğreniyoruz.kırkağaç net e de teşekkürler.

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Arkadaş rumuzlu kardeşim! Yazılarımı facebook ta veya herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşmanızın benim için hiç bir sakıncası yok;aksine memnun olurum.Sen de güzel bir hizmette bulunmuş olursun.Sonuçta yazılarımı insanların faydasına sunmak için yazıyorum..Yazılarım ne kadar geniş kitleler tarafından okunursa o kadar mkasat hasıl olmuş olur.Rabbim,bu hizmetten hasıl olan sevaptan size ve tüm sevdiklerinize hissedar eylesin.AMİN.

VAİZ
VAİZ - 9 yıl Önce

Arkadaş rumuzlu kardeşim,öncelikle sitemize ve yazılarıma karşı göstermiş olduğun ilgiden dolayı sana özel olarak teşekkür ediyorum.Sağolasın.Her hafta senin o güzel yorumlarına alıştık,yorumlarını göremeyince merak ediyoruz.İlginin devamını dilerim.Allah razı olsun.

arkadaş
arkadaş - 9 yıl Önce

her hafta birbirinden güzel konular işleniyor ne güzel bizlerde bilmediklerimizi hocamızın sayesinde öğreniyoruz hocam yanlız çok özür dileyerek bir itirafta bulunmam lazım sizin yazılarınızı kopyalayarak facebook ta bende paylaşıyorum umarım bir sakınca yoktur sizin açınızdan bir kere yaptım ama isterseniz bir daha yapmam bu konuyla ilgili bir cevap verirseniz çok çok sevinirim herkese saygılar tüm islam aleminin cuması mübarek olsun.

Nehr-i Seda
Nehr-i Seda - 9 yıl Önce

sağolun hocam güzel konulara değinmişsiniz.aydınlatıcı bilgilerinizin devamını dilerim.

Kırkağaçlı
Kırkağaçlı - 9 yıl Önce

Hocam yine güzel bir yazı olmuş.baştan sona hepsini okudum sağolun.islam akla ve muhakeme gücüne ne kadar önem veriyor? bir yazınızda da bunu açıklarsanız sevinirim.Örneğin, dine göre iyi ve kötüyü ayırt etmede aklın rolü varmıdır? teşekkürler

Mustafa Şen
Mustafa Şen - 9 yıl Önce

Ne mutlu aklını ve muhakeme gücünü kullanıp İslam dinini en güzel şekilde yaşayanlara!...saygılarımla...


         Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net<