Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net--------------------------------

banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banner36

KIRKAĞAÇ VERGİ DAİRESİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

12 Mayıs 2017 Cuma 08:04
Bu haber 2965 kez okundu

Kırkağaç Vergi Dairesi Müdürlüğü Kirkagac.Net aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.

KIRKAĞAÇ VERGİ DAİRESİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA


KIRKAĞAÇ VERGİ DAİRESİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kırkağaç Vergi Dairesi Müdürlüğü Kirkagac.Net aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"19/08/2016 tarihinde yapılan yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile;

·      Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,

·         Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,

·         Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,

·         Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi,

·         Geçmiş yıl beyanlarının arttırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması,

·         Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesii

·         İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

imkanları getirilmiştir.

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir.

Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Bazı vatandaşlarımızın Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanun’dan yararlanma hakları sona ermiş, Ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince;

·         Yapılandırılması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Böylece Kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır.

·         Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.

·         6736 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitlerde aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.

·         6736 Sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlülüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlülüklerini yerine getiremediklerini tescil başvuruları ile belirterek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

6736 Sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Zira 6736 Sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır.

İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden vergi dairelerinden AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir.

HABER-FOTOĞRAF: HAKAN DEMİR(İHA) 


Yorum Gönder