Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


banner36

ÜRÜN DESTEKLEME MODELLERİ AÇIKLANDI

21 Ağustos 2014 Perşembe 10:04
Bu haber 1463 kez okundu

Soma İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü sitemiz aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

ÜRÜN DESTEKLEME MODELLERİ AÇIKLANDI


ÜRÜN DESTEKLEME MODELLERİ AÇIKLANDI

Soma İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü sitemiz aracılığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre 2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Ve Baklagil Fark Ödemesi Destekleme Primi Uygulaması

1-2014 yılı ürünü Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasülyesi,Kanola,Dane Mısır,Aspir ve Zeytinyağının fark ödemelerine esas olmak üzere uygulanacak prim tutarı Kilogram 

başına Kütlü Pamuk için (Sertifikalı Tohum Kullanımında 55 Kr.),Yağlık Ayçiçeği için 30 Kr.,Soya Fasülyesi için (Sertifikalı tohumluk kullanımında 50 Kr.),Kanola için 40 Kr.,Dane 

Mısır için 4 Kr.Aspir için 45 Kr. ve Zeytinyağı için 70 Kr.,Buğday Arpa,Çavdar,Yulaf,Tritikale için 5 Kr.,Çeltik,Kuru Fasülye,Mercimek ve Nohut için 10 Kr.olarak belirlenmiştir.
 
2-Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 01.EKİM.2014 son başvuru tarihi ise: Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, 

Aspir için 01.NİSAN.2015, Dane Mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasülye, nohut ve mercimek için fatura başlangıç tarihi 01.MAYIS.2014,son başvuru tarihi 

30.NİSAN.2015’ dir. Zeytinyağı için Zeytinyağı üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 01.HAZİRAN.2015, ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına 

ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi 01.EKİM.2015 olarak belirlenmiştir.Bu tarihlerden sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
4-Alım-satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla kooperatif ve birlikler ile diğer alıcılara yapılan Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, 

Kanola, Dane Mısır, Aspir, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale, Çeltik, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Zeytinyağının satışları karşılığında üreticiler prim ödemesinden yararlanacaktır.
 
5-Destekleme Primi gerekli belgelere istinaden üretimin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu İlçe T.C. Ziraat Bankası Şubesinden doğrudan üreticiye hesaben ödenecektir.
Destekleme priminden yararlanmak isteyen üreticilerden istenen belgeler:
1-T.C.Kimlik numarasını gösterir belge.
2-Başvuru dilekçesi (Ek-1)( İlçe Müdürlüğünden verilecek )
3-Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerde fatura)ve borsa alım satım belgesi, Zeytinyağında tasviriye faturası ile satış faturası ve 

borsa alım satım beyannamesi ile onaylı Borsa tescil listesi.
4-Sertifikalı (Delinte) tohumluk kullanımına dayalı olarak yapılacak ilave prime esas olmak üzere usulüne uygun olarak tohumluk üreticisi kuruluşlar ve bayileri tarafından üretici adına düzenlenmiş Tohumluk fatura tarihinin, tohumluğun kullanıldığı ekim dönemine uygun olması ve Tohumluk sertifikaları ile Soya Fasülyesi , Pamuk sertifikalı tohumluk faturasının aslı.


5-Prim Kayıt Formu (Ek-l) (İlçe Müdürlüğünden verilecektir.)
6-İşlenen Tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya 1.derece akrabalarına(anne,baba ve çocuklarına)ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan 

kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.
Prim Uygulaması Dışında Kalan Haller
 
1-2014 Yılı ÇKS da özlük,ürün,arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar.
2-ÇKS de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler.
3-2014 yılı ÇKS de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler.
4-2014 yılı içinde üretim yaptıkları ürünlerin ön tespit ve arazi kontrollerini yaptırmayan üreticilerin.
5-Pamuk Sezonu içinde faaliyetini sürdüren Çırçır Prese Fabrikası İşletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar.
6-Ara tarımı olarak üretim yapan üreticiler.
7-Rafine edilmiş Zeytinyağı üretenler, primden yararlanamazlar.
İlçe Prim Uygulaması Komisyonlarının İşlemleri Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Bünyesinde Oluşturulan Birimce Yürütülecektir.

Yorum Gönder