--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Eğitim-Sen "Mücadelemiz Sürecek"

İlçemiz Eğitim Sen yaptığı basın açıklamasıyla iktidar partisi AKP'ye yüklendi.

Eğitim-Sen
Eğitim Sen Tüm Çalışanlara Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Mücadelemiz Sürecek”
İlçemiz Eğitim Sen Temsilciliği sitemiz aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. İşte açıklamadan notlar.

"04 Haziran Cumartesi günü, Resmi Gazetede yayınlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, 4/b statüsünde ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların kadroya geçirileceği belirtilmektedir. 
Geçtiğimiz günlerde iktidar tarafından, kamuoyunda, tüm sözleşmelilerin kadroya alınacağı yönünde yaratılan beklentiyi boşa çıkaran düzenleme, 4/c statüsünde ve taşeron olarak güvencesiz çalıştırılan on binlerce çalışanı kapsamamaktadır. KHK ile “ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar” düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.
Seçimlere çok kısa bir süre kala, AKP iktidarı tarafından bir seçim yatırımına dönüştürülmek istendiği açık olan düzenleme adeta iktidarın bir lütfuymüş gibi sunulmaktadır. Oysa düzenleme ile yapılan; yıllardır, kadrolu çalışanlar ile aynı işi yapmalarına rağmen güvencesiz olarak çalıştırılan, pek çok haktan mahrum bırakılan kamu emekçilerinin bir bölümünün, başından beri hakları olan kadro hakkına sahip olmasıdır. AKP iktidarı ise, sorunun kaynağının yıllardan beri uyguladığı politikalar olduğu gerçeğini perdelemeye çalışmaktadır. Yarattığı sorunlardan sadece bir kısmını çözerek seçim öncesinde oy avcılığına soyunmaktadır.
Geçekte ise, AKP iktidarı kamuda güvencesiz, esnek çalıştırma biçimlerini hâkim çalıştırma statüsü haline getirmeye dönük politikalarından vazgeçmiş değildir. Başta torba yasa olmak üzere hükümetin yaptığı pek çok düzenleme, sözleşmeli, taşeron, güvencesiz çalıştırma statülerinin yaygınlaştırılması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu son KHK düzenlemesi yapılmadan birkaç gün önce, Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alacağını ilan ederek iktidarın temel politikasında bir değişiklik olmayacağını göstermiştir.
Sözleşmeli Çalışma ve Taşeronlaşma AKP Döneminde Katlanarak Artmıştır!
AKP, iktidara geldiği günden beri, IMF ve Dünya Bankası’nın direktiflerine uygun olarak; kamusal alanın sermayenin denetimine açılması, piyasa koşullarının uygulanması hedefleri ile hazırlanan Kamu Yönetimi Reformunu tamamlamayı amaçlamaktadır. Sözleşmeli çalışma, esnek çalışma, performansa bağlı ücretlendirme, norm kadro gibi uygulamalar içeren Personel Rejimi Reformu ile, kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını budamaya yönelik pek çok düzenlemenin AKP iktidarınca hayata geçirildiği de herkes tarafından bilinmektedir.
AKP’nin iktidar olduğu dönemde kamuya asli kadrolar alınması yerine sözleşmeli, ücretli, taşeron statülerinde alımlar gerçekleştirilmiştir. Çalışanlara güvencesiz, esnek, performansa dayalı çalışma biçimleri dayatılmıştır. Devlet Planlama Başkanlığı (DPB) verilerine göre, kamuda çalışan sözleşmeli personel sayısı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 195 bin iken, bu rakam 2010 yılında 309 bine ulaşmış durumdadır. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında eğitim iş kolunda sözleşmeli ya da ücretli istihdam söz konusu değil iken, 2011 yılı itibarı ile 82 bin sözleşmeli öğretmen, 100 bine yakın ek ders karşılığı çalışan ücretli, vekil vb. adlar altında öğretmen istihdam edilmektedir. Taşeron çalıştırmada ise durum daha vahimdir. 2002-2011 yılları arsında tüm iş kollarının yaklaşık yüzde 60’na yayılan taşeronlaştırma sonucu 6 milyona yakın insan iş güvencesinden yoksun bir şekilde çalıştırılmaktadır. 2002 yılında 11 bin taşeron işçinin olduğu sağlık iş kolunda 2011 yılında sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılan taşeron işçi sayısı 118 bine ulaşmış durumdadır.

Eğer Hükümet Samimi İse..
Hükümet kendi yarattığı bu tabloyu seçim yatırımına dönüştürme gayretindedir. Eğer hükümet samimi ise, KHK ile yaptığı düzenlemeyi seçim kampanyasının parçası haline getirerek, bakanları aracılığı ile seçmenlere tweeterden müjde vermek yerine; bugünden tezi yok, hemen, güvenceden mahrum bırakılan tüm çalışanları kadroya alacak düzenlemeleri yapacağını ilan etmelidir.
Başta 4/c statüsüne mahkûm edilenler olmak üzere, taşeron, sözleşmeli, ücretli çalışanların tümü kadroya alınmalıdır. Taşeron, güvencesiz, esnek çalıştırma yasaklamalıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki yasaklamalar, engellemeler temizlenmelidir. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkını tanıyacak düzenlemeler bir an önce yapılmalı, tüm çalışanlara uluslararası normlara uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır.
Bu koşulların gerçekleştirilmesi için Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız yıllardır mücadele etmektedir. Seçim öncesinde de olsa, siyasi iktidarın taleplerimizin bir kısmını karşılayacak bir düzenleme yapmış olması fiili, meşru temelde sürdürdüğümüz mücadelemizin kazanımıdır.
Diğer taraftan bizler, seçim yatırımı olarak planlan bu tip düzenlemelerin hayatımıza yansımasının da sınırlı olduğunun bilincindeyiz. Bizim için asıl olan, kamu emekçilerinin mücadele azmi, kararlılığı ve örgütlü olmasından aldığımız güçtür. Esnek istihdam biçimlerine son verilerek tüm çalışanlara güvenceli çalışma koşulları sağlanması için, bu azim, kararlılık ve örgütlülükten aldığımız güçle mücadelemiz devam ettirilecektir.
EĞİTİM SEN KIRKAĞAÇ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

HABER-FOTOĞRAF: HAKAN DEMİR(HABERTÜRK)

HABER-FOTOĞRAF: HAKAN DEMİR(HABERTÜRK)

*****

*********

**********

********

********
Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2011, 08:22
YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet özbaş
ahmet özbaş - 8 yıl Önce

MUSTAFA ABİM HABERİ EKLEMİŞ AMA İLGİLİ DOSYANIN İNDİRİLECEĞİ SİTENİN ADINI YAZMAYI UNUTMUŞ,ONU DA BEN TAMAMLAYAYIM:)
www.somaegitimsen.org
İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNE VE HABERE YUKARIDAKİ LİNKİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ DEĞERLİ ARKADAŞLAR.

Mustafa Şen
Mustafa Şen - 8 yıl Önce

Konfederasyonumuz KESK 632 Sayılı KHK’da kapsam dışı bırakılan Kamu Personelinin kadrolu statüye alınmasıyla ilgili yazı yayımlamıştır ve kapsam dışı olarak mağdur bırakılan sözleşmeli statüdeki personel için kurumlarına vermeleri üzere bir dilekçe taslağı düzenlemiştir.
Bilindiği üzere sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Hükümetin seçim yatırımı amacıyla KHK ile yapılan düzenlemede başta 4/B statüsünde yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeliler ve 4/C statüsünde çalışanlar olmak üzere değişik kurumlarda istihdam edilen diğer çalışanlar kapsam dışı tutulmuştur. Güvenceli çalışma talep eden emekçiler arasında ayrımcılık yapılmıştır. Tüm emekçilerin kadrolu çalışma talebi siyasi iktidar tarafından görmezden gelinmiştir. Anayasa’ya aykırı olan söz konusu KHK ile kapsam dışı bırakılan üyelerimiz için, Konfederasyonumuz ekte yer alan dilekçeyi hazırlamıştır.
KHK ile kapsam dışı bırakılan üyelerimizin çalıştıkları kuruma başvurularında kullanılmak üzere hazırlanan dilekçeye "DOSYA İNDİR" modülünden ulaşabilirsiniz. Dilekçenizi kurumunuza verdikten sonra takibini yapmanız ve sonucunu bizlere bildirmeniz bundan sonra sürdürülecek mücadele açısından önem arz etmektedir.

hülya
hülya - 8 yıl Önce

Sen ona buna saldırmayı saygısızlığı ailenden mi öğrendin.Asıl boş tenek mücadelemiz devam edecek diyen sizlersiniz.Neyin mücadelesini yapacaksınız.Sizin kafa yapınız çok gerici.Hepiniz milattan önceki aristonun kafa yapısındasınız Köprünün altından çok sular aktı geçti.Artık şunu kafanıza sokun keinlikle sizin zihniyetinize bu ülkede yer yok.Ve olmayacakta gelecekte.Siizinle birlikte mezara gidecek Saygım bunu anlayan kafalara.

Mustafa Şen
Mustafa Şen - 8 yıl Önce

Sözümü anlayana anlatırım, anlayabildiği kadarıyla...Hele demokrasinin,çok sesliliğin d'sinden anlamayan senin gibi ileri demokrasi unsurlarının saygım hiç yoktur merak etme.Eleştiriyi oraları ile yapanlara anladıkları dilde yanıt vermek ve anlamayacağın mücadeleyi örmek benim
şen yanım.Bir kere olsun gerçek kimliğinle bir yorum atta tanıyalım seni...Saygım İnsana...

Mustafa Şen
Mustafa Şen - 8 yıl Önce

Basın açıklamasını okuyup-anlayıp yorumlayanlara saygım var…
Halil İbrahim Yaşlı;Size sadece şu olayı anlatacağım.Yozgat’ta 5 yıldır 4/B’li olarak çalışan bir öğretmen arkadaşım şunu dedi bana “ yıl önce çaldıkları eşeğimi kapının önüne getirip bağladılar,zaten benim olan eşeği yine bana geri verince ben niye minnet duyayım.” Sizleri ben çok yakından mücadele eden arkadaşlarınızın şahsında çok iyi tanıyorum. Bizler sadece sizlerin yanında bir nefer olabiliriz haklı olduğunuz ve bedel ödediğiniz bu mücadelenin yanında…
Ersen; Açıklamayı okuyup, yaşam gerçekliği ile özdeşleştirdiğin için teşekkür ederim sana kardeş. Bizler 11 köyde de doğrularımızı söylemeye hazırız her zaman…
Saygım Hak Yemeyen Hakkını Yedirmeyen İnsana…
Kıypak İnsanı Sevmem…http://www.kirkagac.net/kiypak-yasamak-makale,138.html
Kırkağaç Eğitim Sen Örgütlenme-Basın-Halkla İlişkiler Sekreteri

Mustafa  Şen
Mustafa Şen - 8 yıl Önce

Sözümüz karşımızdakinin anlayabildiği kadardır bizde!
Gülnaz; Bizde ki yara içimizdeki mücadele aşkımızı besler.Açıklamayı doğru oku…Yıllardır verilmeyen bir hakkın seçim öncesi paniği ile lütuf şeklinde verilmesi bizlerde biat kültürü yaratmaz.Bizler hiçbir zaman sarı sendikacı olmadık olmayızda…
Diyarbakırlı;Gerçek kimliğinle,yaptığın adam gibi yorumlarla bir karşımıza çıkta insalık ebatlarını görelim.Saçma olmayanı sen yap alkışlayalım…
Dürsüt Öğetemeni;Biz seni tanıyoruz, boş teneke senden daha iyi ses veriyor bize…Şahsiyetsiz sanallığını bütün kirkagac.net takipçileri biliyor.Biz zoru yaşam felsefesi yapmış insanlarız ve senin gibi sanal yalakalık yapanlardan değiliz…
Melik;Bizim iktidar olma değil, insanca yaşama gibi bir hedefimiz var.Sen şimdi olduğu gibi evriminin ulaşamadığın evresinde kalmaya devam et…
Hülya;Sen çok rahat birisin demi?Erkek kimliğinle yaşayıp ,kadın rumuzu ile yazmak ne kadar zor olsa gerek! Kamuda ve özellikle MEB’de 4/B uygulamasını kimlerin başlattığını ve hayalle ülkem gerçeğini çocuklarının yarınlarında biraz düşünmeyi dene biraz akıl varsa…Biz her zaman var olacağız insan duruşumuzla yaşamda…sen bukalemunluğa devam et…
Haklının arkasında;Bizler haklının hep yanındayız.Sen ise hep arkasında…yorumuna çok güldüm…Rahatsızlığımız, yarınlarımızda yaşamlarda saklı sen nerde olacaksın?

Saygım, Basın Açıklamasını ve Yaşamdaki Gerçekliği İnsan Olabilme Kimliğinde Algılayan Gerçek Şahsiyetlere…

-------
------- - 8 yıl Önce

anlayamamanız çok tuhaf bu ülkede sadece madur olan 4-b li değildi 4-c lilerde var işte adam onlardan bahsediyor neden onlara bu iş güvencesi verilmiyor . ey yorumcular bir açıklayın bakalım. adamlar haklı bizden alınan geri verilsin diyor yeni birşey istemiyor anlayın artık

haklının arkasında
haklının arkasında - 8 yıl Önce

200 bin sözleşmeli personel kadroya geçti eğitim sen hala mücadelemiz sürecek diyor. neyin mücadelesi sürecek sormak lazım, kadroya alınmaması içinmi mücadele edeceksiniz.anlaşılan sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden rahatsız oldular         Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


Kirkagac.net

Kirkagac.Net --------------------------------

Kirkagac.Net

banner55


Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net
Kirkagac.Net

Kirkagac.Net Kirkagac.Net<