Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


banner55Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net

Kirkagac.Net


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


YARATMAK ANCAK ALLAH'A MAHSUSTUR

YARATMAK ANCAK ALLAH'A MAHSUSTUR

ÜMRAN BERAT ÖZKURNAZ

02 Aralık 2016, 08:56
Bu makale 946 kez okundu
Bismillahirrahmanirrahim...
Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla...Hamd yalnız Allah'u Teala'ya aittir.

Onun yüce selamı Peygamber Efendimiz H.z Muhammed Mustafa (s.a.v)Ümmedi’nin ve kendisinin üzerine olsun.
Allahü teâlâdan başka yaratıcı yoktur. Her var olanı, O yaratmıştır. Maddeleri hareket ettirir. Yerlerini değiştirir.

Bir zamandan, başka zamana götürür. Bir halden başka hale döndürür. Akıllara hayret verecek şeyler yaratır.
Bir damla nutfeden ve görülemeyen spermatozoidden bir olgun insan yaratır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden; asi, kâfir ve ahmak bir oğul yaratır.

Ebu Cehil gibi taş yürekli, örümcek kafalı bir kâfirden, Hazret-i İkrime gibi bir mümin oğul yaratır.
En küçük zerre olan, mikroskopta bile görülemeyen atomun derinliğinde; çekirdeğinde, dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır.
Yaprakta fotosentez, özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır.

Cansız yumurtada, canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde güzel kokular, esanslar yaratır. Kuru ağaçta, yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır.

Kimya reaksiyonları ve nice fizik ve kimya özelliklerini yaratır.
Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür.
İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür.

Her şeyin tersini de yaptığı gibi, bunun da ters, geri dönen halini yaratır.
Bu kâinat fabrikasında her şeyi, hesaplı, düzenli yaratmaktadır.
Gelişigüzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin, hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı, günden güne daha iyi anlaşılmaktadır.

Allahü teâlânın, hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız Odur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Yaratmak Allah’a mahsustur.) [Araf 54]
(Yaratıcı ancak Rabbindir.) [Hicr 86]
(Her şeyi yaratan Allah’tır.) [Zümer 62]
(Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır.) [Saffat 96]

Cenab-ı Hak, tek yaratıcı kendisi olduğunu ve başka ortağının bulunmadığını bildirirken, insana yaratıcı denmez. Allah'ın selamı,rahmeti,mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun.dua eder, dualarınızı beklerim.
 
ÜMRAN BERAT ÖZKURNAZ

Yorum Gönder