--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN...

MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
MEVLİD KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

İslam'ın mesajlarını halka sunan son Peygamber Hz. Muhammed'in(S.a.v) doğumunu anma ve kutlamak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.


Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Peygamberin doğum yıl dönümünü kutlama maksadıyla başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

MEVLİD KANDİLİ!

Mevlid Kandili nedir?
Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid kandili ise, Peygamber efendimizin 571 yılı Rebiul evvel ayının 12. gecesi sabaha karşı dünyaya teşrif etmesini ifade eder.


KISACA PEYGAMBER EFENDİMİZİ TANIYALIM!


Peygamber efendimiz, 571 yılı Rebiül evvel ayının 12. gecesi sabaha karşı Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Âmine, dedesinin adı Abdülmüttalip’tir. Peygamberimiz doğmadan 2 ay önce babasını, 5 yaşındayken de annesini kaybetti. Annesinin vefatından sonra onu dedesi Abdulmüttalip himaye etti. Dedesi de vefat edince, amcası Ebu Talip onun bakımını üstlendi. 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile Suriye’ye giden Şam ticaret kervanına katıldı. O’nun bu seyahati İslam tarihinde çok meşhurdur.
Peygamber efendimiz 25 yaşındayken hayat arkadaşı Hz. Hatice ile evlendi.
Peygamberimizin Çocukları…


4 ‘ü kız, 3’ ü erkek olmak üzere 7 çocuğu olmuştur. İbrahim dışındaki bütün çocukları Hz. Hatice validemizdendir.
Efendimizin çocukları: 1) Kasım: Peygamber efendimizin ilk çocuğudur. 2) Zeyneb 3)Rukiyye 4) Ümmü Gülsüm ( Rukiyye ve Ümmü Gülsüm Hz. Osman efendimizle evlenmiştir.)
5) Fatıma: Efendimizin ciğerparesidir. Hz. Ali efendimizin hanımıdır. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir. Peygamberimizin soyu Fatıma validemizden devam etmiştir. 6) Abdullah,
7) İbrahim: Efendimizin bu oğlu Mariye annemizdendir.18 aylıkken vefat etmiştir.
Peygamber efendimiz 40 yaşındayken, 610 yılı Kadir gecesinde Hira Nur dağında ilk vahyi alarak peygamber olmuştur.
13 yıl Mekke’de, 10 yıl da Medine’de olmak üzere toplam 23 yıl peygamberlik yapmıştır. Hayatı, Allah yolunda, küfürle mücadelede ile geçmiştir. Allah’tan aldığı bu kutlu görevi en güzel şekilde yerine getirmiştir. Asla doğruluktan ve güzel ahlaktan taviz vermemiştir. 632 yılında Medine’de Hak Teâlâ hazretlerinin rahmetine kavuşmuştur. Kabri şerifleri Medine-i Münevverede’dir. Rabbim şefaatine nail eylesin. Âmin.


1) KUR’ANDA PEYGAMBERİMİZ NASIL ANLATILIR?
Peygamber efendimizi bize en doğru ve en güzel şekilde Allah’ın kelamı Kur’an-ı kerim anlatır. Peki, kur’an ne diyor Hz. Peygamber hakkında?
1) Peygamberimiz, Rahmet peygamberidir:
‘’ Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik…’’  ( Enbiya süresi, 107. ayet)
2) Müjdeci ve uyarıcıdır:
‘’ Biz seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.’’ ( Sebe süresi, 28.ayet)
3) Mükemmel bir ahlaka sahiptir:
‘’ Şüphesiz ki sen, çok yüce bir ahlak üzeresin…’’ ( Kalem süresi, 4.ayet)
4) Son Peygamberdir:
‘’ Muhammed, sizin adamlarınızdan hiç birinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.’’ ( Ahzap süresi,40.ayet)
5) Ümmetine çok düşkündür:
‘’ And olsun ki, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız o’na çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.’’
( Tevbe,128. ayet)
6) Kendi keyfine göre konuşmaz:
‘’ Ve o, kendi heva ve hevesine göre konuşmaz. O’nun söyledikleri, sadece o’na vahyolunan vahiydir.’’ ( Necm süres, 3- 4. Ayetler)
7) Tevrat ve İncil’ de efendimizin peygamber olarak geleceği müjdelenmiştir:
Meryem oğlu İsa: "Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti.’’ (Saf süresi,6)
Not: Peygamber efendimizin 4 tane güzel ismi vardır, bunlar:
1) Ahmed 2) Mahmud 3) Muhammed 4) Mustafa… dır.
8) Peygamber efendimize tabi olmak şarttır:
‘’ De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir.’’ ( Al-i İmran süresi,31.ayet)
9) Peygambere itaat, Allaha itaattir:
‘’ Her kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki, biz seni onların başına bekçi olarak göndermedik.’’ ( Nisa süresi, 80.ayet)
De ki: "Allah'a itaat edin; Peygambere de itaat edin. Eğer yine yüz çevirirseniz, artık O’nun sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayet bulmuş olursunuz. Elçiye düşen, apaçık tebliğden başkası değildir." (Nur Suresi, 54.ayet)
10) Peygamber efendimizin beşeri ( İnsani) yönü:
‘’ De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ancak, bana ilah’ınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. O halde artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi işler yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.’’ ( Kehf süresi, 110.ayet)
Sevgili dostlar! Peygamber efendimizin insan olma yönü göz ardı edilmemelidir. Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda yemek yiyen, çarşıda - pazarda dolaşan, ailesini geçindiren, duygulanan, hüzünlenen, günlük ihtiyaçlarını gideren, ibadetlerini yerine getiren mübarek bir insandır.
O’nun beşer olmadığını iddia etmek, Peygamberleri İlah seviyesine çıkarmak şirk olur. Şirk ise en büyük günahtır. Mesela, Hıristiyanlar peygamberleri Hz. İsa efendimizin beşer olma yönünü unutup O’nu ilah mertebesine kadar yüceltmişler ve kur’an’ın ifadesiyle bu kimseler kâfir olmuşlardır.


MEVLİD KANDİLİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?
1) Gündüzünde oruç tutmak çok sevaptır: Kandillerin gecelerini ibadetle, gündüzlerini de Oruç tutarak geçirmek çok faziletlidir. Bu vesile ile bugün, oruç tutmaya gayret gösterelim.
2) Yatsı namazını mümkünse camide cemaatle kılalım: Peygamber efendimiz bizlere, cemaatle kılınan namazların, tek başına kılınan namazlardan 27 derece daha faziletli olduğu müjdesini vermiştir. Kandil gecelerinde yatsı namazından önce camilerimizde vaaz-u nasihat, namazdan sonra da merkez Karaosmanoğlu camiinde mevlid-i şerif okunmaktadır.
3) Bol bol kur’an-ı kerim okuyalım: Mübarek geceleri en iyi şekilde idrak etmenin bir yolu da bol bol kur’an-ı kerim okumaktır. Arapçasından okuyacağımız gibi Türkçe mealinden de okuyabiliriz. Okuduğumuz kur’an-ı kerimleri başta peygamber efendimiz ve ehli beyti ve sahabi efendilerimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, şehitlerimizin, ulemamızın, evliyaullah’ın  ve ölmüşlerimizin ruhlarına hediye edelim.
4) Tövbe – istiğfar edelim: Mübarek kandil geceleri tövbe-istiğfar edip temiz bir sahife açmak için çok büyük fırsattır. Peygamberimizin doğum günü olan mevlid kandili bizim için bir milat olsun. Rabbimize bütün içtenliğimizle samimi olarak bir söz verelim. Hayatımızda beyaz bir sahife açalım.


 HAYDİ, TÖVBE DİYELİM…
--Tövbe rabbim alkole, içkiye tövbe,
--Zinaya, fuhşa, iffetsiz yaşama tövbe,
--Haram kazanca, kul hakkı yemeye tövbe,
--Rüşvete, yolsuzluğa, faize, tefeciliğe tövbe,
--Gösterişe, riyaya, gurura kapılmaya tövbe,
--Hava atmaya, çaka satmaya, makam sevdasına tövbe,
--Kalp kırmaya, dargınlığa ve küskünlüğe tövbe,
--Namazsızlığa, secdesizliğe, şükürsüzlüğe tövbe,
--Kadere - kazaya rızasızlığa tövbe,
--İsyanlara, küfürlere, kem sözlere tövbe…
--İkiliğe, ötekileştirmeye, hizipçiliğe tövbe,
--Hatalarımıza, günahlarımıza, kusurlarımıza TÖVBE…  Âmin
5) Dua edelim: Kandil geceleri, duaların Allah katında müstecap olduğu mübarek gecelerdir. Bu vesile ile başta annemiz - babamız, ailemiz, sevdiklerimiz olmak üzere bütün ümmeti Muhammede dua edelim. ‘’Mü’minin silahı duasıdır.’’ buyuruyor peygamber efendimiz…
Ne ihtiyacımız ve sıkıntımız varsa Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimize yalvarıp yakaracağız. Zira O’ndan başka isteklerimizi yerine getirecek kimse yoktur.
6) Küs olduğumuz kimselerle barışalım: Müslüman kimse kolay kolay darılıp küsmez ama insanlık hali… Eğer dargın ve küs olduğumuz kimseler varsa bu gecenin hatırına barışalım. Çevremizde tanıdığımız dargın kimseler varsa barıştırmak için gayret gösterelim.
7) Peygamber efendimize salât-u selam gönderelim: Peygamber efendimizin doğum gününde yapabileceğimiz en anlamlı ibadetlerden birisi de o’na salat-u selam getirmektir.
Salât-u selam nasıl getirilir?
Cevap: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyidine Muhammed… diyerek…
8) Kılabildiğimiz kadar kaza namazı kılalım: Olmaması gerekir ama çeşitli nedenlerden dolayı zamanında kılamayıp kazaya bıraktığımız namazlarımız var. Bu gece kılabildiğimiz kadar üzerimize borç olan bu namazlarımızdan kılalım.
9) Sadaka verelim: Az dahi olsa sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini görüp gözetelim. Sadakalar belaları uzaklaştırır, Malımızı bereketlendirir, Rabbimizin rızasına vesile olur.
10) Kandil Tebriği: Kandil vesilesi ile sevdiklerimizi arayıp kandillerini tebrik etmeyi unutmayalım. Annemiz – babamız hayatta iseler ellerini öpelim, hayır dualarını alalım.
Duamız: Rabbim, bizleri peygamber efendimizin nurlu ve aydınlık yolundan gidenlerden eylesin.--Bu gecenin hürmetine günahlarımızı mağfiret eylesin, ibadetlerimizi makbul eylesin.

HABER: HAKAN DEMİR(İHA)
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2014, 08:43
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ekrem AKARÇAY
Ekrem AKARÇAY - 10 yıl Önce

kırkağaçlı hemşehrilerimin mevlid kandilini kutlar. kandilin türk islam alemine hayırlar getirmesini dilerim.

SIRADAKİ HABER


         Kirkagac.Net